Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Vrijwilligersverzekering

Het is voor vrijwilligers belangrijk om goed verzekerd te zijn. Er kan tijdens het vrijwilligerswerk altijd iets gebeuren. Daarom is er de Vrijwilligerspolis.
De Vrijwilligerspolis is een gratis collectieve verzekering voor vrijwilligersorganisaties. Dit is een gratis verzekering voor groepen mensen. In dit geval voor vrijwilligersorganisaties.

Deze verzekering maakt het vrijwilligersorganisaties mogelijk om de organisatie en haar vrijwilligers te verzekeren tegen de risico’s van wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.

Waaruit bestaat de verzekeringspolis?

De verzekeringspolis bestaat uit de volgende verzekeringen:

a. Een aansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheidsverzekering dekt 
    het risico’s van aansprakelijkheid voor de schade aan personen en zaken.

b. Een rechtsbijstandsverzekering. De rechtsbijstand behartigt de juridische
    belangen van de vrijwilliger die in een geschil betrokken is geraakt.

c. Een ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering. De persoonlijke
   eigendommenverzekering dekt schade aan eigendommen van vrijwilligers. 
   De ongevallenverzekering voorziet in een geldelijke uitkering na een ongeval
   dat de vrijwilligers is overkomen tijdens activiteiten van de
   vrijwilligersorganisatie.

d. Bestuurdersaansprakelijkheid. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
   dekt aansprakelijkheid voor door Derden geleden schade als gevolg van
   handelen of nalaten in de hoedanigheid van de vrijwillige bestuurder,
   commissaris of toezichthouder.

e. Een verkeersaansprakelijkheidsverzekering. De ongevallen 
    inzittendenverzekering voorziet in een geldelijke uitkering na een ongeval
    dat de vrijwilligers is overkomen tijdens activiteiten van de
    vrijwilligersorganisatie.

f. Aansprakelijkheid voor Rechtspersonen. Als verzekerde wordt beschouwd: 
   de rechtspersoon binnen de gemeente waarvoor de vrijwilliger zijn
   werkzaamheden verricht. Deze aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking
   voor schade die voortvloeit uit, berust op of verband houdt met
   vrijwilligerswerk.

Wie worden door de Vrijwilligerspolis verzekerd?

De Vrijwilligerpolis verzekert de vrijwilligers die werkzaamheden voor een vrijwilligersorganisatie in Oosterhout verrichten.
Bezoekers en deelnemers aan de activiteiten van de vrijwilligersorganisatie worden niet door de Vrijwilligerpolis verzekerd.

Wie zijn verzekerd?

De vrijwilligersverzekering is voor iedere vrijwilliger, ongeacht zijn leeftijd. U hoeft zich niet aan te melden. De verzekering geldt voor degenen die binnen of voor een organisatie onbetaald werk verricht voor anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Denk hierbij ook aan stagiaires die een maatschappelijke stage lopen.

Wat wordt er verzekerd?

Hebt u vragen over de dekking? Lees meer op de site van de assurantiemakelaar Raetsheren Van Orden. Hier treft u ook het Dekkingsoverzicht Vrijwilligerspolis (PDF 156 kB). Mocht u nog verdere vragen hebben, kunt u Raetsheren van Orden bereiken op (072) 541 41 51.

Wat te doen bij schade?

In geval van schade moet u een Schadeaangifteformulier (Saf vrijwilligerspolis, PDF 193 kB) invullen.

Bij verzekeringnemer vult u in: Gemeente Oosterhout.

Het polisnummer is: 116006729

Contactpersoon, telefoonnummer en e-mailadres hoeft u niet in te vullen.

Voeg als u ze heeft bewijsstukken, zoals foto's en de aansprakelijkstelling bij.
U verzendt de stukken naar:

Raetsheren van Orden B.V.
Postbus 1015
1810 KA Alkmaar

Mailen kan ook: home@rhvo.nl