Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Vrijwilligersverzekering

Het is voor vrijwilligers belangrijk om goed verzekerd te zijn. Er kan tijdens het vrijwilligerswerk altijd iets gebeuren. Daarom is er de Vrijwilligerspolis.
De Vrijwilligerspolis is een gratis collectieve verzekering voor vrijwilligersorganisaties. Dit is een gratis verzekering voor groepen mensen. In dit geval voor vrijwilligersorganisaties.

Deze verzekering maakt het vrijwilligersorganisaties mogelijk om de organisatie en haar vrijwilligers te verzekeren tegen de risico’s van wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.

Waaruit bestaat de verzekeringspolis?

De verzekeringspolis bestaat uit de volgende verzekeringen:

a. Een aansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheidsverzekering dekt 
    het risico’s van aansprakelijkheid voor de schade aan personen en zaken.

b. Een rechtsbijstandsverzekering. De rechtsbijstand behartigt de juridische
    belangen van de vrijwilliger die in een geschil betrokken is geraakt.

c. Een ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering. De persoonlijke
   eigendommenverzekering dekt schade aan eigendommen van vrijwilligers. 
   De ongevallenverzekering voorziet in een geldelijke uitkering na een ongeval
   dat de vrijwilligers is overkomen tijdens activiteiten van de
   vrijwilligersorganisatie.

d. Bestuurdersaansprakelijkheid. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
   dekt aansprakelijkheid voor door Derden geleden schade als gevolg van
   handelen of nalaten in de hoedanigheid van de vrijwillige bestuurder,
   commissaris of toezichthouder.

e. Een verkeersaansprakelijkheidsverzekering. De ongevallen 
    inzittendenverzekering voorziet in een geldelijke uitkering na een ongeval
    dat de vrijwilligers is overkomen tijdens activiteiten van de
    vrijwilligersorganisatie.

f. Aansprakelijkheid voor Rechtspersonen. Als verzekerde wordt beschouwd: 
   de rechtspersoon binnen de gemeente waarvoor de vrijwilliger zijn
   werkzaamheden verricht. Deze aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking
   voor schade die voortvloeit uit, berust op of verband houdt met
   vrijwilligerswerk.

Wie worden door de Vrijwilligerspolis verzekerd?

De vrijwilligerspolis verzekert mantelzorgers en vrijwilligers die werkzaamheden voor een vrijwilligersorganisatie in Oosterhout verrichten.

Bezoekers en deelnemers aan de activiteiten van de vrijwilligersorganisatie worden niet door de Vrijwilligerpolis verzekerd.

Wie zijn verzekerd?

De vrijwilligersverzekering is voor iedere vrijwilliger, ongeacht zijn leeftijd. U hoeft zich niet aan te melden. De verzekering geldt voor degenen die binnen of voor een organisatie onbetaald werk verricht voor anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Denk hierbij ook aan stagiaires die een maatschappelijke stage lopen.

Wat wordt er verzekerd?

Wij hebben de verzekering ondergebracht bij Centraal Beheer.
Heeft u vragen over de dekking? Lees meer op de site van Centraal Beheer: www.centraalbeheer.nl
Bekijk de algemene brochure van Centraal Beheer (PDF, 249 kb) en de voorwaarden van de verzekering (PDF, 436 kb).

Wat te doen bij schade?

In geval van schade of een ongeval moet u het digitale schadeformulier (PDF, 20 kb) invullen.
Voeg als u ze heeft bewijsstukken, zoals bijvoorbeeld foto's en de aansprakelijkstelling bij. Bij schade wegens diefstal moet de vrijwilliger of organisatie altijd aangifte doen bij de politie.
Bij voorkeur zendt u de stukken per email aan: verzekeringen@oosterhout.nl
Mocht u de stukken per post aan willen bieden dan kan dit gestuurd worden naar:
Gemeente Oosterhout
T.a.v. Verzekeringen
Postbus 10150
4900 GB Oosterhout