Afvalwater

Al het afvalwater uit uw toilet, douche en keuken loopt via de leidingen in uw huis naar een buis onder de straat. Via buizen en pompen gaat het naar de rioolwaterzuivering.

De riolering zorgt voor: 

  • de afvoer van ons afvalwater
  • droge voeten, door de afvoer van regenwater 
  • het voorkomen van ziekten 
  • een schoner milieu