Hemelwater

Het regenwater dat valt op daken, straten, pleinen moet worden afgevoerd. Dit kan via de riolering naar de zuivering of het oppervlaktewater of rechtstreeks naar de bodem.

Hemelwater is een term die in het vakjargon van de riolerings- en waterdeskundigen veel wordt gebruikt. Hemelwater is een verzamelnaam voor alle verschillende soorten neerslag. In Nederland is dat natuurlijk hoofdzakelijk regen, maar soms ook hagel of sneeuw. Gemiddeld valt er in Nederland in een heel jaar 797 mm neerslag. Hoewel het in de winter misschien vaker regent, valt de meeste neerslag in Nederland in de zomer.  Denk bijvoorbeeld maar aan een heftige onweersbui in augustus. 

Klimaatverandering

Tegenwoordig is vaak in het nieuws dat het als gevolg van klimaatsverandering vaker en harder gaat regenen. Maar is dat ook zo en wat merkt u daar van?

Het KNMI verwacht dat het klimaat in Nederland gaat veranderen. De belangrijkste voorspellingen van het KNMI voor Nederland zijn: 

  • Zachte winters en warme zomers komen vaker voor;
  • De winters worden gemiddeld natter en ook de extreme neerslaghoeveelheden nemen toe;
  • De hevigheid van regenbuien in de zomer neemt toe, maar het aantal zomerse regendagen wordt juist minder;
  • De zeespiegel blijft stijgen.

Bij het ontwerp van nieuwe riolering en watersystemen wordt vaak al rekening gehouden met deze klimaatsveranderingen. Zo worden er bijvoorbeeld in nieuwe woonwijken grotere rioleringsbuizen aangelegd die meer water kunnen afvoeren, zodat de kans op natte voeten kleiner wordt. Het waterschap legt waterbergingsgebieden aan waar water tijdelijk geborgen kan worden.