Wat betaal ik voor water?

Werkzaamheden voor en aan het water kosten geld. U betaalt hiervoor belastingen aan de gemeente en aan het waterschap. Ook het drinkwaterbedrijf brengt kosten bij u in rekening voor het leveren van drinkwater.

Gemeentelijke waterbelastingen/rioolheffing

Voor onderhoud en vervanging van het riool betaalt ieder bedrijf en huishouden rioolbelasting: de rioolheffing(en). De gemeenteraad bepaalt jaarlijks de rioolheffing. Sinds 2011 is het waterverbruik de heffingsmaatstaf voor de rioolheffing. 

Waterbelastingen aan het waterschap

Het aanleggen, verbeteren, beheren en onderhouden van watersystemen en rioolwaterzuiveringsinstallaties kost veel geld. Aangezien iedereen er belang bij heeft, betaalt iedereen, inwoners én bedrijven, mee aan het werk van het waterschap. Er zijn drie soorten belastingen:

  • Verontreinigingsheffing
    De Verontreinigingsheffing wordt alleen opgelegd aan inwoners en bedrijven die hun afvalwater rechtstreeks lozen op oppervlaktewater (zoals bronneringswater).
  • Watersysteemheffing
    De Watersysteemheffing is een bedrag dat opgelegd wordt aan de hoofdbewoners van een woning, de eigenaar van een onroerend goed en de eigenaar van grond voor het beheer van het waterpeil en het onderhoud aan beken en sloten. Meer informatie over de watersysteemheffing(en) vindt u op: www.brabantsedelta.nl.
  • Zuiveringsheffing
    Alle huishoudens die afvalwater lozen op het riool of via een lokale minizuivering (IBA) betalen zuiveringsheffing. Met de opbrengst zorgt het waterschap voor de zuivering van het afvalwater.

Rekening van het drinkwaterbedrijf

Voor de afname van drinkwater betaalt u periodiek aan het drinkwaterbedrijf Brabant Water. De prijs voor uw drinkwater bestaat uit twee delen: het vastrecht (een vast bedrag per jaar) en de prijs voor het daadwerkelijke waterverbruik.
In een tijd waarin alles duurder wordt, weet Brabant Water de m3-prijs voor haar kraanwater laag te houden. Een complete tarievenlijst kunt u aanvragen bij de afdeling Klantenservice of via de website van Brabant Water: www.brabantwater.nl/NL/klantenservice/drinkwatertarieven.

Provincie

Wanneer u grondwater onttrekt, betaalt u grondwaterheffing aan de provincie. Hiervoor zijn vrijgesteld onttrekkingen van grondwater die niet het gebruik van water als doel hebben en/of met een pompcapaciteit niet groter dan 10 m3 per uur.

Rijk

Voor een aantal, meestal grotere, onttrekkingen dient zogenaamde belasting op milieugrondslag (grondwaterbelasting) aan het rijk te worden afgedragen.