Stank oppervlaktewater

Een stinkende gracht of sloot heeft meestal een natuurlijke oorzaak, bijvoorbeeld rottende plantenresten op de bodem van de sloot. Soms kan het ook veroorzaakt worden door een lozing uit de riolering.

Ervaart u een continue stankoverlast gedurende een paar dagen en stroomt het water niet door?

Neem dan contact op met het waterschap en maak daar melding van: 

  • ter plaatse wordt dan de situatie bekeken; 
  • indien mogelijk wordt door middel van doorspoelen de overlast weggenomen.