Verstopping

Voorkom verstoppingen

Gebruik het riool alleen waarvoor het is bedoeld. Heel simpel: wat uit het menselijk lichaam komt, droog toiletpapier en wat door het zeefje in de spoelbak kan, mag in het riool. Veel andere stoffen zijn schadelijk voor riolering en rioolwaterzuivering en kunnen verstoppingen veroorzaken. Spoel geen doekjes, vochtig toiletpapier, maandverband of frituurvet door de wc.


Woont u in een ouder huis? En hebt u ondanks zorgvuldig gebruik van het riool toch wel eens een verstopping gehad? Vul dan uw spoelbak één keer per maand met heet water en soda. Trek daarna de stop eruit. Deze flinke stroom water maakt het riool (enigszins) schoon.

Een afvoeraansluiting werkt niet

Soms werkt een rioolaansluiting in huis niet. Bijvoorbeeld van een wastafel. De andere aansluitingen doen het prima. Draai dan de sifon open en maak die schoon. Ook ontstoppen met een simpele ontstopper is vaak voldoende. Helpt het niet? Pas dan op met allerlei chemische middelen! Ze kunnen uw riool aantasten én de werking van de rioolwaterzuivering verstoren. Schakel liever een rioolreinigingsbedrijf in.

Meerdere afvoeraansluitingen werken niet

Wanneer er meerdere rioolaansluitingen niet werken, is het probleem waarschijnlijk groter. Zeker als geen enkele aansluiting meer werkt of als het water dat op de eerste verdieping wegspoelt en op de begane grond weer uit een putje of toilet komt. Waarschijnlijk is dan het riool onder uw huis of in uw tuin verstopt. Het probleem kan ook aan het openbaar riool liggen. 

Om de juiste oorzaak te vinden, dient u het zogenaamde ontstoppingsstuk op te (laten) graven bij de gevel. Dat ligt rondom de perceelsgrens, net op uw grond of de grond van de gemeente. Hierin is goed te zien waar een eventuele verstopping zit. Staat het vol water, dan zit het probleem in het openbaar riool. Wanneer het droog is, dan zit er waarschijnlijk een verstopping in of rond uw huis. In beide situaties zal het ontstoppingsbedrijf het riool reinigen. Wie hiervoor moet betalen, hangt af van de plek en de aard van de verstopping. Indien de verstopping zit op gemeentegrond en de oorzaak is te wijten aan een defect van de rioolhuisaansluiting dan kunt u bij de gemeente een schriftelijk verzoek indienen om de kosten die u eventueel gemaakt heeft ten aanzien van genoemde verstopping terug te vorderen. 

Indien de verstopping veroorzaakt wordt door opeenhoping van vuil dan dient de gebruiker de kosten van de verstopping te betalen. Dit bedrag is vastgesteld in de retributievordering