Water op straat

Door de klimaatverandering neemt de kans op extreem hevige regenbuien toe. Het duurt even voordat die grote hoeveelheden water wegzakken. Het is dus normaal dat er tijdens en na een flinke regenbui enige tijd water op straat blijft staan. Wanneer is het verstandig om toch even contact op te nemen met de gemeente?

Plassen water op straat, fietspad of parkeerplaats

Kolken en rioolbuizen zorgen voor de afvoer van regenwater. Tijdens buien kan het even duren voordat het water wegzakt. Binnen een uur na de bui hoort de plas weg te zakken. Doe een melding als het langer duurt of als een kolk zichtbaar verstopt is. De gemeente bekijkt dan hoe het probleem verholpen kan worden.

Plassen water in het groen, zoals een park, speelveld of wadi

Na hevige buien kan het enige tijd duren voordat het water wegzakt in het groen. In een park of speelveld kan het een dag duren en in een wadi ongeveer twee dagen. Doe in ieder geval een melding als het langer duurt. De gemeente kan dan de oorzaak achterhalen.

Het waterpeil in sloot of vijver

Is het waterpeil in de sloot of vijver hoger dan normaal? Hevige buien zorgen ervoor dat het waterpeil stijgt. Binnen een dag hoort het peil weer normaal te zijn. Meld het als het waterpeil langere tijd te hoog blijft.

Melden

Melden kan via het meldpunt openbare ruimte. Dat kan via de gratis app MijnGemeente, via het formulier op de website, of via telefoonnummer 14 0162.

Water in kelder, kruipruimte, tuin, poort of brandgang of bedrijfsterrein

U bent zelf verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen tegen wateroverlast op uw eigen terrein. Om vast te stellen of het probleem wordt veroorzaakt door te hoog grondwater, kunt u contact opnemen met de gemeente. De gemeente kan u ook adviseren over de te treffen maatregelen.