Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Wateroverlast

Omdat nog onbekend is in welke mate het klimaat verandert en hoe het toekomstig neerslagpatroon er uit komt te zien, zullen we moeten leren omgaan met onzekerheden. Door de klimaatverandering neemt de kans op extreem heftige regenbuien toe. De straten zullen dan vaker blank staan. Deze hinder zullen we min of meer moeten leren accepteren. Vergelijk dit met andere extreme weersomstandigheden als sneeuw, gladheid en storm. Dat is het voorlopig standpunt van de rioleringsvakwereld. Schade moet wel worden vermeden. Onder schade wordt verstaan: 

  • water dat gebouwen instroomt 

  • afvalwater dat uit het riool op straat loopt 

  • blokkades van belangrijke verkeersaders 

  • langdurige hinder van het verkeer

Het beperken van wateroverlast door hevige buien kan niet alleen door de aanleg van extra riolering. Dat zou tientallen miljarden euro’s kosten. Daarom wordt een goed ontwerp van de weg extra belangrijk. Als wegen tijdelijk water kunnen opvangen, voorkomen we dat het water zomaar de huizen in loopt of dat belangrijke wegen onderlopen en onbruikbaar worden.
Ook moet er voldoende hoogteverschil zijn tussen de weg en het gebouw. Zo moeten ondergrondse garages en winkels met een gelijkvloerse ingang een drempel of andere constructie hebben om het water tegen te houden.

wateroverlast in de kelder

Water in uw kelder, kruipruimte, tuin, poort of brandgang of bedrijfsterrein

De eigenaar van een perceel is zelf verantwoordelijk voor het op eigen terrein treffen van maatregelen tegen wateroverlast. Om vast te stellen of het probleem wordt veroorzaakt door te hoog grondwater, kunt u contact opnemen met de gemeente. De gemeente kan u ook adviseren over de te treffen maatregelen.

Plassen water op straat, fietspad of parkeerplaats

Kolken en rioolbuizen zorgen voor de afvoer van regenwater. Tijdens buien is het normaal dat het enige tijd duurt voordat water weg kan stromen en blijft er enige tijd water staan. Binnen een uur na de bui hoort de plas weg te zakken. Doe een melding als het langer duurt of als een kolk zichtbaar verstopt is. De gemeente komt dan om het probleem te verhelpen.

wateroverlast in het groen

Plassen water in het groen, zoals een park, speelveld of wadi

Na hevige buien is het normaal dat het enige tijd duurt voordat water weg kan zakken in het groen en blijft er enige tijd water staan. In een park of speelveld kan het een dag duren en in een wadi ongeveer twee dagen. Doe in ieder geval een melding als het langer duurt. De gemeente kan dan de oorzaak achterhalen.

Het waterpeil in sloot of vijver

Is het waterpeil in de sloot of vijver hoger dan normaal? Na hevige buien is het normaal dat het waterpeil enige tijd stijgt. Binnen een dag hoort het peil weer normaal te zijn. Meld het als het waterpeil langere tijd te hoog blijft.