Waterprojecten

Voor de uitvoering van werkzaamheden in de openbare ruimte is door de gemeente een Jaarprogramma Openbare Ruimte (JOR) opgesteld. 

Onder Jaarprogramma Openbare Ruimte vindt u alle projecten, inclusief de water-/rioleringsprojecten.

 

Voor projecten van het waterschap wordt verwezen naar: www.brabantsedelta.nl