Waterrecreatie of recreatie op en langs het water

In toenemende mate blijkt dat recreëren op, aan of langs het water in het bijzonder gewaardeerd wordt. Uiteraard door vissers maar ook door wandelaars en fietsers.
De vele kilometers waterlopen, onderhoudspaden en waterkeringen die gemeenten en waterschappen in eigendom hebben, kunnen hieraan een substantioële bijdrage leveren.

Er komen in Noord-Brabant vele vormen van watergerelateerde recreatie voor. In Oosterhout vindt waterrecreatie vooral plaats in en om de Zwaaikom en op het Wilhelminakanaal.
In de Zwaaikom is watersportvereniging Sluis 1 gevestigd. Zo’n 120 grote en kleine boten liggen afgemeerd aan vier steigers. Ook aan passanten wordt gedacht; zij kunnen na melding bij de havenmeester van dienst één of meerdere dagen in de haven verblijven.
Met rondvaartboot De Durme kan vanaf Oosterhout naar verschillende andere plaatsen gevaren worden, vaak heen met de boot en terug met de fiets.

Sportvissen 

Als u wilt vissen moet u in het bezit zijn van een vispas. Welke vispas u moet aanschaffen hangt af van verschillende factoren. Alles over sportvissen kunt u lezen op de website van Sportvisserij Nederland www.sportvisserijnederland.nl. Vispasjes zijn onder meer verkrijgbaar bij de hengelsportspeciaalzaken. Gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant hebben de visrechten op het bevisbaar water meestal ondergebracht bij andere organisaties. Deze organisaties geven op hun beurt weer vergunningen af aan verenigingen, die het weer doorverhuren aan individuele hengelaars.

Meer informatie over vissen in de regio kunt u zien op de website sportvisbrigade

(Kano)varen

Op een aantal beken en riviertjes in Noord-Brabant kunt u op veel plaatsen kanoën, varen en/of roeien. Voor de meeste beken en riviertjes is voor individueel varen geen toestemming nodig van het waterschap. Voor vaarevenementen of varen in groepsverband kan een vergunning van het waterschap noodzakelijk zijn of wordt dit zelfs niet toegestaan. Gemotoriseerd varen is alleen mogelijk op de wateren die op de Keurkaart Vaarwegen van het waterschap staan (www.brabantsedelta.nl).

In Oosterhout zelf is kanovaren niet mogelijk. Dit is wel mogelijk in het nabij gelegen natuurgebied de Biesbosch, onder meer vanuit Drimmelen en Hank.

Gemotoriseerde recreatie

Het gemotoriseerd voortbewegen op de onderhoudspaden langs waterlopen is niet toegestaan in verband met de overlast en schade die dit teweeg brengt.

Zwemmen

In de provincie Noord-Brabant zijn veel oppervlaktewateren waar ieder jaar vele duizenden bezoekers recreëren. Op tientallen plaatsen kunt u zwemmen in oppervlaktewater (vennen of voormalige zandafgravingen). Een overzicht van de zwemlocaties aangevuld met gegevens over de kwaliteit en veiligheid van het zwemwater vindt u op de website van de provincie www.brabant.nl. Deze zwemlocaties worden door de provincie regelmatig gecontroleerd op waterkwaliteit, hygiëne en vooral veiligheid.
In de gemeente Oosterhout zijn geen zwemplassen.

Wandelen

In principe zijn alle onderhoudspaden, die in eigendom zijn van het waterschap langs waterlopen opengesteld voor wandelaars. Dat houdt in dat er hier gewandeld mag worden maar dat er over het algemeen geen voorzieningen zijn getroffen. Voor het wandelen op onderhoudspaden die in particulier eigendom zijn, is toestemming van de eigenaar nodig. Langs ecologische verbindingszones kunnen restricties gelden voor wandelen.

In de eerste helft van 2010 is het wandelknooppuntensysteem voor de Biesboschregio in gebruik genomen. Met behulp van knooppunten kun je je eigen wandeling bepalen en langs de mooiste plekjes in de gemeente wandelen.

Fietsen/Mountainbiken

Mountainbiken is in principe mogelijk op de onderhoudspaden langs waterlopen, die ook weer in eigendom zijn van het waterschap. Voor particulier eigendom is toestemming van de eigenaar nodig.

In de boswachterij Dorst is door Staatsbosbeheer een speciale mountainbikeroute aangelegd. 
Je kunt je eigen fietsroute samenstellen via het fietsknooppuntensysteem. Overal in de gemeente vind je bordjes met een nummer. Die nummers staan op een grote overzichtskaart voor de regio Biesbosch. Dat is het gebied ten noorden van Breda en ten zuiden van Gorinchem. Zie voor nadere info www.vvvoosterhout.nl .

Paardrijden

Er zijn specifieke ruiterroutes aangelegd in Boswachterij Dorst. Neem voor meer informatie contact op met Staatsbosbeheer.

In totaal zijn er drie maneges in de gemeente Oosterhout: in Dorst, in Oosteind en in Oosterhout zelf.
Zie voor nadere info www.vvvoosterhout.nl.