Algemene informatie

Watersysteem en waterketen

Het watersysteem is de natuurlijke weg van het water. Regenwater valt op de grond en zakt in de bodem (grondwater) of loopt naar het oppervlaktewater. Het grootste deel komt uiteindelijk in zee terecht. Daar verdampt het, vormt het wolken die naar land drijven en opnieuw neerslag geven.

De waterketen wordt gevormd door de ingrepen van de mens op het watersysteem: het oppompen van grondwater om er drinkwater van te maken. Drinkwater wordt uiteindelijk afvalwater, dat behandeld wordt in een rioolwaterzuivering. Na zuivering komt het water weer in het oppervlaktewater terecht. 

  • Drinkwater
  • Afvalwater
  • Hemelwater
  • Grondwater
  • Oppervlaktewater
  • Riolering
  • Wie doet wat met water?
  • Wat betaal ik voor water?