Wijkgericht aan de slag in jouw wijk

Samen meer voor elkaar

Oosterhouters weten zelf heel goed wat ze kunnen doen om hun buurt, wijk of straat te verbeteren. Om daarop in te spelen, is de rol van de gemeente aan het veranderen. De gemeente is niet altijd meer de opdrachtgever of de partij die het initiatief neemt. Soms is dat een groep inwoners of een projectontwikkelaar. Steeds vaker werken we in partnerschap, met een open blik en ruimte voor gesprek. Dat betekent niet dat álles mogelijk is; plannen moeten passen binnen het toekomstbeeld dat we met elkaar voor ogen hebben. Maar zo krijgen we samen wel meer voor elkaar.

Samen zijn we Oosterhout

Deze wijken en kernen vormen samen Oosterhout

Samen zorgen we ervoor dat we ideeën en plannen sneller en beter realiseren. Bekijk hier onze aanpak en lees verder bij wie je voor jouw wijk, kern of buurt terecht kunt met jouw vraag.

Iedere wijk een eigen wijkmakelaar én wijkwethouder

Daar helpen we je verder mee

Samen zijn we inmiddels gestart. En hoe! Ondanks de coronamaatregelen heeft het team van wijkgericht werken niet stil gezeten. Het team bestaat uit wijkmakelaars, wijkwethouders, de projectleider Samen Oosterhout Schoon en de wijknetwerker van Surplus.

Het wijkgericht werken team:

Carmen Mutsaers

Wijkmakelaar Dommelbergen, Dorst, Den Hout, Oosteind en Strijen

Bewoners mogen me bellen, of uiteraard aanspreken
tijdens een wandeling door de buurt, wanneer er projecten
zijn waarin ze zich niet voldoende gehoord of gezien
voelen door de gemeente. Op social media is goed te
volgen waar ik die dag een rondje loop, loop gerust een
stukje met me mee, we doen het samen!

Tel:. 06 523 661 22
Mail: c.mutsaers@oosterhout.nl

Kitty Marijnissen

Wijkmakelaar Vrachelen I en II, Vlindervallei, Oosterheide, de Contreie, Centrum, Slotjes, West en Leijsenakkers

Bewoners mogen me bellen, of uiteraard aanspreken tijdens
een wandeling door de buurt, wanneer er projecten zijn waarin
ze zich niet voldoende gehoord of gezien voelen door de gemeente.
Op social media is goed te volgen waar ik die dag een rondje loop,
loop gerust een stukje met me mee, we doen het samen!

Tel:   06 341 935 46
Mail: k.marijnissen@oosterhout.nl

Patricia Eykelenboom

Projectleider Samen Oosterhout Schoon

Bewoners uit heel de gemeente Oosterhout mogen mij
bellen als ze zelf eens willen ZAPpen of iets willen
organiseren met het thema zwerfafval. Voor het melden
van overlast van zwerfafval is er een superhandige app waar
mensen terecht kunnen.

Tel: 06 523 66 229
Mail: p.eykelenboom@oosterhout.nl

Jacqueline Slotboom

Wijknetwerker van Surplus

Wil je wel wat vaker de deur uit, meer onder de mensen
komen, iets om handen hebben? Zoek je een nieuwe
activiteit of bezigheid? Kortom wil je je leven verrijken,
maar ben je niet op de hoogte van het aanbod in deze
gemeente of krijg je het niet goed van de grond? Schakel
dan mijn hulp in.

Mijn wijken en kernen:

Centrum  Slotjes  West  Strijen  Leijsenakkers  Oosterheide  Dommelbergen  
Vrachelen  Den Hout  Oosteind  Dorst

Tel: 0162-748 600
Mail: jacqueline.slotboom@surplus.nl

#meervoorelkaar

Gemeente Oosterhout wil graag samen met inwoners meer voor elkaar krijgen, door samen te werken, kansen te bieden en initiatieven te stimuleren.