Oosterhouters weten zelf heel goed wat ze kunnen doen om hun buurt, wijk of straat te verbeteren. Om daarop in te spelen, is de rol van de gemeente aan het veranderen. De gemeente is niet altijd meer de opdrachtgever of de partij die het initiatief neemt. Soms is dat een groep inwoners of een projectontwikkelaar. Steeds vaker werken we in partnerschap, met een open blik en ruimte voor gesprek. Dat betekent niet dat álles mogelijk is; plannen moeten passen binnen het toekomstbeeld dat we met elkaar voor ogen hebben.

Wat is wijkgericht werken?

Met het wijkgericht werken versterken we deze ontwikkeling en kijken we hoe we inwoners en partners kunnen verbinden aan de medewerkers van de gemeente. Samen zorgen we ervoor dat we ideeën en plannen sneller en beter realiseren. Soms is dat een initiatief om een buurt groener te maken door het planten van bloembollen, een andere keer denken inwoners mee om een straat veiliger te maken, of helpt de gemeente bij het aanvragen van budget voor een buurtfeest.

Iedere wijk een eigen wijkmakelaar en wijkwethouder

Iedere wijk en ieder kerkdorp in Oosterhout heeft een wijkwethouder en een wijkmakelaar. Samen zijn zij in gesprek met inwoners, organisaties en partners om te kijken hoe ze de wijken en dorpen nog meer voor elkaar kunnen krijgen. Benieuwd wie de wijkmakelaar en wijkwethouder voor uw buurt is? Bekijk dan het onderstaande figuur:

Contact met uw wijkmakelaar

Heeft u een idee over hoe uw wijk verbeterd kan worden? Neem dan contact op met uw wijkmakelaar:

Buurtinitiatief

Heeft u een plan of initiatief voor uw buurt? Dan kunt u op de volgende pagina een korte checklist en een aanvraagformulier vinden. www.oosterhout.nl/buurtinitiatief

Buurtgroepen

Sommige buurten in Oosterhout zijn verenigd in een buurtgroep/bewonersgroep. Soms is buurtpreventie de insteek, soms juist sociale activiteiten. Heeft uw buurt nog geen groep en heeft u buurt hier wel behoefte aan? Neem contact op met uw wijkmakelaar om deze op te starten. Geen idee of uw buurt een groep heeft? Neem een kijkje op www.buurtpreventieoosterhout.nl voor een overzicht.

Overige meldingen

Heeft u last van zwerfvuil? Heeft u een verstopte riolering? Ziet u losse tegels of een omgewaaide boom? Heeft u andere meldingen of tips over uw buurt? Geef het door aan het Meldpunt Openbare Ruimte  Is er lantaarnpaal in uw straat of wijk kapot, geef dit dan ook door aan het meldpunt en vermeld hierbij het mastnummer van de lantaarnpaal en de straat waar deze staat.

Samen Oosterhout Schoon

Onderdeel van het wijkgericht werken team is de projectleider van Samen Oosterhout Schoon Patricia Eykelenboom: “een fijnere buurt begint altijd met een schone buurt. Zodra je in gesprek bent met buurtgenoten over dit thema, komen er vaak allerlei andere ideeën los over hoe de buurt kan verbeteren. Voorheen kon ik ze dan niet verder helpen, maar doordat ik nu onderdeel ben van het wijkgericht werken team kan ik ze eenvoudig koppelen aan een van de wijkmakelaars.”

Bent u benieuwd naar wat er mogelijk is, bekijk dan de pagina van Samen Oosterhout Schoon.