Wijkgericht werken doen we samen

In Oosterhout zoeken we waar mogelijk naar de verbinding binnen (en soms tussen) de wijken. De ene keer met georganiseerde partners, de andere keer met buurtgroepen of een bevlogen inwoner met een geweldig idee. Wijkgericht werken betekent dat je kijkt welke wijk wat nodig heeft en dat je de wijk ook echt opzoekt en leert kennen. Een team van collega’s werkt dan ook ín en met de wijken samen. Het wijkteam bestaat in de basis uit een wijkwethouder, wijkmakelaar en wijkboa’s. Maar zij doen dit niet alleen; ze verbinden de wijken aan vakspecialisten uit het stadhuis of bijvoorbeeld georganiseerde partners als de wijkagent, maatschappelijk werk en vele anderen. Want samen krijgen we meer voor elkaar. Op deze pagina vindt u een overzicht van de wijken en wijkteams.

Samen meer voor elkaar

Deze wijken en kernen vormen samen Oosterhout

Samen zorgen we ervoor dat we ideeën en plannen sneller en beter realiseren. Want samen krijgen we meer voor elkaar. Klik op de button van uw wijk om te zien bij wie u voor uw wijk, kern of buurt terecht kunt met uw vraag.

Iedere wijk een eigen wijkmakelaar én wijkwethouder

Het team bestaat uit wijkmakelaars, wijkwethouders, wijkboa's, de projectleider Oosterhout Schoon en de wijknetwerker van Surplus.

Bekijk het overzicht voor alle aanspreekpunten in uw wjik (pdf, 620 kb).