Nieuwsbrief wijkgericht werken

In de nieuwsbrief wijkgericht werken leest u leuke verhalen over mooie buurtinitiatieven en praktische tips voor wijken en buurten. De nieuwsbrief verschijnt enkele keren per jaar. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hiervoor altijd weer afmelden.