Oosterhouters weten zelf heel goed wat ze kunnen doen om hun buurt, wijk of straat te verbeteren. Om daarop in te spelen, is de rol van de gemeente aan het veranderen. De gemeente is niet altijd meer de opdrachtgever of de partij die het initiatief neemt. Soms is dat een groep inwoners of een projectontwikkelaar. Steeds vaker werken we in partnerschap, met een open blik en ruimte voor gesprek. Dat betekent niet dat álles mogelijk is; plannen moeten passen binnen het toekomstbeeld dat we met elkaar voor ogen hebben. Met wijkgericht werken versterken we deze ontwikkeling en kijken we hoe we de inwoners en partners kunnen verbinden aan de medewerkers van de gemeente. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat we ideeën en plannen sneller en beter realiseren. Zo krijgen we samen meer voor elkaar.

Een initiatief om de wijk groener te maken door het planten van bloembollen? Een straat veiliger maken? Zoekt u hulp van de gemeente bij het aanvragen van budget voor een buurtfeest? Samen zorgen we ervoor dat we ideeën en plannen sneller en beter realiseren, dus stel uw vraag of stuur uw oplossing in voor een nog fijnere wijk, buurt of straat. Wat kunnen we samen doen om uw buurt of straat te verbeteren? Ideeën indienen of zien welke ideeën er in uw wijk al bestaan? Ga naar www.doemee.oosterhout.nl, het ideeënplatform voor Oosterhout.

#meervoorelkaar

Gemeente Oosterhout wil graag samen met inwoners meer voor elkaar krijgen, door samen te werken, kansen te bieden en initiatieven te stimuleren.