Wijkgericht aan de slag in jouw wijk

Samen meer voor Dorst

Als inwoner van Dorst weet je zelf heel goed wat er gedaan kan worden om jouw buurt, wijk of straat te verbeteren. Om daarop in te spelen, is de rol van jouw gemeente aan het veranderen. De gemeente is niet altijd meer de opdrachtgever of de partij die aleen het initiatief neemt. Soms is dat een groep inwoners of bijvoorbeeld een projectontwikkelaar. Steeds vaker werken we in partnerschap, met een open blik en ruimte voor gesprek.

Dat betekent overigens niet dat álles mogelijk is; plannen moeten passen binnen het toekomstbeeld dat we met elkaar voor ogen hebben. Met wijkgericht werken versterken we deze ontwikkeling en kijken we hoe we de inwoners van heel Dorst en partners kunnen verbinden aan de medewerkers van de gemeente.

Op deze wijze kunnen we er samen voor zorgen dat we ideeën en plannen sneller en beter realiseren.

Meer voor elkaar in Dorst

Aan de slag voor en in Dorst

Een initiatief om Dorst groener te maken door het planten van bloembollen? Een straat veiliger maken? Zoek je hulp van de gemeente bij het aanvragen van budget voor een buurtfeest in Dorst? Samen zorgen we ervoor dat we ideeën en plannen sneller en beter realiseren, dus stel je vraag of stuur jouw oplossing in voor een nog fijnere wijk, buurt of straat.

Wat kunnen we samen doen om jouw buurt of straat in Dorst te verbeteren?

Wij zijn er voor jou

Aanspreekpunten in Dorst

Iedere wijk en ieder kerkdorp in Oosterhout heeft een wijkwethouder en een wijkmakelaar. Ook Dorst. Samen zijn zij in gesprek met inwoners, organisaties en partners om te kijken hoe ze de wijken en dorpen nog meer voor elkaar kunnen krijgen. Benieuwd wie de wijkmakelaar en wijkwethouder voor jouw buurt is?

Jouw wijkmakelaar: Carmen Mutsaers

Hallo, ik ben Carmen Mutsaers, wijkmakelaar van Dorst. Graag stel ik me even voor op deze manier, zodat we straks, als het weer kan en mag, op een normale wijze kennis kunnen maken.

Sinds geruime tijd woon ik samen met mijn gezin in Oosterhout. Naast mijn werk en gezin ben ik ook best actief als vrijwilliger voor onder andere het Parkfeest en in het verenigingsleven, met name met carnaval. Ik werk sinds oktober 2021 als wijkmakelaar. Deze manier van wijkgericht werken is een enorme leuke en interessante uitdaging. Samen met betrokken inwoners en collega’s kijken naar het grotere plaatje in een wijk. Waar kunnen we buurtgenoten aan elkaar verbinden? Wat is hun gezamenlijke wens? Staan ze open om een buurtgroep te vormen? Of vinden ze een initiatief op straatniveau genoeg?

Ik wil daarom goed luisteren, de kern uit de vraag of het probleem halen. ‘Aan’ staan voor signalen en kansen en daar dan samen met de buurtgenoten, een collega of bijvoorbeeld de wijkwethouder mee aan de slag gaan. En ja, dan kom ik soms best voor dilemma’s te staan. Deze gesprekken, processen en successen deel ik waar kan op social media. Het spreekt mensen aan als ik uitleg wat we doen als gemeente en wat er niet, maar vooral ook wel kan.

Tijdens mijn wandelingen in de wijk Dommelbergen en het kerkdorp Dorst zie ik van alles en spreek veel inwoners. Ze vinden hun buurt vaak mooi, maar hebben ook wensen. Daar gaan we over in gesprek. Wat doen zij, wat doen wij en wat doen we samen. Daarmee hoop ik te bereiken dat de wijkbewoners elkaar beter leren kennen. Een sterkere sociale cohesie is voor iedereen fijn, maar met name voor mensen waar het (even) niet goed mee gaat.

Ik spreek ook veel met partners, zoals Thuisvester, de wijkagent of Surplus. Een van de signalen die ze onlangs gaven, was de verborgen zorg. Veel narigheid zit achter de voordeur verstopt en het is logisch dat mensen er niet mee te koop lopen. Als we elkaar beter kennen, dan signaleren we eerder dat iemand (iets van) hulp kan gebruiken. En soms is elkaar goedendag wensen al genoeg om iemands dag te maken!

Ik werk het liefst in de wijk of kerkdorp en zodra het kan, zul je me veel in het activiteitencentrum Dommelbergen of in Dorpshuis de Klip zien. Zichtbaar en toegankelijk zijn, vind ik belangrijk. Daarnaast woon ik zelf ook nog eens in Dommelbergen, dus ik zie kansen genoeg als ik een ommetje maak. Mijn grootste uitdaging is om privé en werk (een beetje) gescheiden te houden en in de regierol te komen.

Ook zal ik in het stadhuis of op de werf te vinden zijn, want ik heb mijn collega’s hard nodig. Zij hebben de expertise in huis om mee te kijken naar uitdagingen. Daar heb ik trouwens alle vertrouwen in, want wijkgericht werken doen we samen. Soms met een duwtje, soms moet ik er even aan trekken, soms sta ik er alleen maar naar te kijken. Maar uiteindelijk krijgen we meer voor elkaar. En al die succesjes wil ik ook nog eens vieren!

Goed luisteren en samen meer voor elkaar krijgen!

Ik ben benieuwd wat jij in je buurt wil gaan doen. Neem je contact met me op?

Tel: 0162-489 201
Mail: c.mutsaers@oosterhout.nl

Jouw wethouder: Marcel Willemsen

Je kunt bij mij terecht als je zorgen, wensen of ideeën hebt die overstijgend zijn voor heel Dorst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een thema als veiligheid, of de samenhang tussen verschillende grote projecten. In het College van burgemeester en wethouders kom ik op voor de belangen van Dorst.

Jouw projectleider Oosterhout Schoon: Patricia Eykelenboom

Bewoners van Dorst mogen mij bellen als ze zelf eens willen ZAPpen of iets willen organiseren met het thema zwerfafval.

Een fijnere buurt begint altijd met een schone buurt. Zodra je in gesprek bent met buurtgenoten over dit thema, komen er vaak allerlei andere ideeën los over hoe de buurt kan verbeteren. Voorheen kon ik ze dan niet verder helpen, maar doordat ik nu onderdeel ben van het wijkgericht werken team kan ik ze eenvoudig koppelen aan de wijkmakelaar.

Melding maken, vragen of ideeën insturen...

Buurtgroepen voor Dorst

Sommige buurten in Dorst zijn verenigd in een buurtgroep of bewonersgroep. Soms is buurtpreventie de insteek, soms juist sociale activiteiten. Heeft jouw buurt nog geen groep en heeft je buurt hier wel behoefte aan? Neem contact op met je wijkmakelaar om deze op te starten. Geen idee of jouw buurt een groep heeft? Neem een kijkje op onderstaande website.

Initiatief indienen

Je hebt een initiatief dat je wil voorleggen aan Oosterhout en je bent benieuwd of andere mensen het ook steunen? Plaats het op het ideeënplatform, verzamel 10 stemmen in 60 dagen om te tonen dat het draagkracht heeft en Oosterhout komt bij je terug. Lees meer over hoe initiatieven werken.

Oosterhout Bloeit!

Ontstaan nadat verschillende inwoners dezelfde vraag hadden. Ze wilden meer groen of bloemen in hun buurt. Een simpele manier om van een eenvoudige straat een fijne plek te maken. Als bonus leren buurtgenoten elkaar beter kennen doordat ze met elkaar de bloemen inzaaien.

Melding maken

Heb je een verstopte riolering in je straat? Zie je losse tegels of een omgewaaide boom in jouw buurt of heb je andere meldingen of tips over jouw buurt? Geef het door! Is er lantaarnpaal in jouw straat of wijk kapot, geef dit dan ook door aan het meldpunt en vermeld hierbij het mastnummer van de lantaarnpaal en de straat waar deze staat. Bedankt!

Nooit meer te laat aan straat

Wanneer welke container aan straat? En wanneer de PDB-zakken? Download de AfvalWijzer app en je bent altijd op tijd op de hoogte!

Meld zwerfafval

Voor het melden van overlast van zwerfafval is een superhandige app waar mensen terecht kunnen.

#meervoorelkaar

Gemeente Oosterhout wil graag samen met inwoners meer voor elkaar krijgen, door samen te werken, kansen te bieden en initiatieven te stimuleren.