Meldpunt openbare ruimte

Heeft u last van zwerfvuil? Heeft u een verstopte riolering? Ziet u losse tegels of een omgewaaide boom? Heeft u andere meldingen of tips over uw buurt? Geef het door aan het Meldpunt Openbare Ruimte. Is er lantaarnpaal in uw straat of wijk kapot, geef dit dan ook door aan het meldpunt en vermeld hierbij het mastnummer van de lantaarnpaal en de straat waar deze staat.

24 uur per dag gratis melden

App Mijn gemeente

Download de app MijnGemeente. Hiermee kunt u eenvoudig en snel op locatie meldingen over de openbare ruimte doorgeven. Een foto meesturen is ook mogelijk. De app kunt u gratis downloaden op uw smartphone of tablet. De app is beschikbaar voor Android en iOS en kunt u gratis downloaden via Google Playstore (alleen voor smartphone of tablet) en Appstore (alleen voor smartphone of tablet).

Formulier Meldpunt Openbare Ruimte 

Via het digitale formulier Melding Openbare ruimte kunt u meldingen doorgeven. Dit geldt ook voor het melden van storingen aan openbare verlichting of verkeerslichten.

Wat gebeurt er met uw melding?

Meldingen die u bij de gemeente doet over de openbare ruimte worden binnen tien werkdagen afgehandeld. Lukt dit niet, dan nemen wij contact met u op via het door uw opgegeven e-mailadres of telefoonnummer.

Wat meldt u ergens anders?

  • Bij vragen over de belastingaanslag afval kunt u 14 0162 bellen
  • Meldingen over afval en containers kunt u niet in dit meldingsformulier kwijt. Belt u hiervoor met de Helpdesk Afval 0800 333 66 99 (gratis), of ga naar de pagina afval
  • Een meningsverschil met of burenoverlast melden via de gemeentewinkel
  • overlast door jongeren meldt u via het e-mailadres cojor@oosterhout.nl  
    De meldingen worden uitgezet in het overlastnetwerk Casu├»stiek Overleg Jongeren in de Openbare Ruimte (COJOR).

    Het overlastnetwerk bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente (co├Ârdinator jeugdveiligheid, buitengewoon opsporingsambtenaar en de leerplichtambtenaar), de politie, een jongerenwerker van Surplus Welzijn en een vertegenwoordiger van woningbouwcorporatie Thuisvester. Dit overleg vindt eens in de vier weken plaats. Daar worden de ingekomen casussen besproken en indien noodzakelijk, direct de aanpak afgestemd.

Spoedeisende gevallen

Het kan zijn dat uw melding zo dringend is dat er niet op de gemeente of andere instanties kan worden gewacht. Dan kunt u het beste de politie bellen via het telefoonnummer 0900 - 8844. Als er gevaar is voor personen of goederen, belt u het centrale alarmnummer 112.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u uw vraag stellen via de contactpagina.