Wie is wie in Oosterheide?

Kitty Marijnissen
Wijkmakelaar gemeente Oosterhout
k.marijnissen@oosterhout.nl   
06 341 935 46

Justin Kuis
Wijkboa gemeente Oosterhout
J.kuis@oosterhout.nl
06 214 538 75

Nabil Bourgou 
Wijkagent Oosterheide (Warande, Componistenbuurt, Paterserf, Bloemenbuurt, Natuurkundigenbuurt en Schrijversbuurt)
0900 - 8844
www.politie.nl/mijn-buurt 

Çağla Uzun
Sociaal Werker in de Wijk
cagla.uzun@surplus.nl
0162-748600

Rosalie el Fartasi 
Woonconsulent Sociaal Beheer Thuisvester
r.elfartasi@thuisvester.nl
085 – 202 07 77

Ivica Ivanek
Wijkbeheerder Thuisvester
i.ivanek@thuisvester.nl
06 531 669 99

Arno Talsma  
Coördinator activiteitencentrum de Bunthoef
arno.talsma@surplus.nl
06 153 661 15

Jamie Kamkam
Jongerenwerker Surplus
Instagram  @jongerenwerker.Jamie 
Facebook  jongerenwerker.jamie
jamie.kankam@surplus.nl            
06 124 729 77 (app en bellen)

Kay de Jong
MOOVE Oosterhout
kay@mooveoosterhout.nl

Cora, Monique en Wilma
Cultuurcoaches
cultuurcoaches@h19.nl

Marieke Kuil
Theek 5
m.kuil@theek5.nl
06 402 492 47

Bas de Ruijter
Floralia
Bas.de.ruijter@floraliapark.nl
06  524 181 17

Karin Nijkamp
Afvalcoach
Bereikbaar via de app MijnGemeente