Wijkgericht aan de slag in jouw wijk.

Samen meer voor Vrachelen.

Als inwoner van Vrachelen 1 of 2, de Vlindervallei of de Contreie weet je zelf heel goed wat er gedaan kan worden om jouw buurt, wijk of straat te verbeteren. Om daarop in te spelen, is de rol van jouw gemeente aan het veranderen. De gemeente is niet altijd meer de opdrachtgever of de partij die aleen het initiatief neemt. Soms is dat een groep inwoners of bijvoorbeeld een projectontwikkelaar. Steeds vaker werken we in partnerschap, met een open blik en ruimte voor gesprek.

Dat betekent overigens niet dat álles mogelijk is; plannen moeten passen binnen het toekomstbeeld dat we met elkaar voor ogen hebben. Met wijkgericht werken versterken we deze ontwikkeling en kijken we hoe we de inwoners van heel Vrachelen en partners kunnen verbinden aan de medewerkers van de gemeente.

Op deze wijze kunnen we er samen voor zorgen dat we ideeën en plannen sneller en beter realiseren.

Meer voor elkaar in Vrachelen.

Aan de slag voor en in Vrachelen.

Een initiatief om Vrachelen 1 groener te maken door het planten van bloembollen? Een straat veiliger maken in de Contreie? Zoek je hulp van de gemeente bij het aanvragen van budget voor een buurtfeest in Vrachelen 2? Samen zorgen we ervoor dat we ideeën en plannen sneller en beter realiseren, dus stel je vraag of stuur jouw oplossing in voor een nog fijnere wijk, buurt of straat.

Wat kunnen we samen doen om jouw buurt of straat in Vrachelen te verbeteren?

Stuur je eigen idee of stel een vraag

Wij zijn er voor jou.

Aanspreekpunten in Vrachelen.

Iedere wijk en ieder kerkdorp in Oosterhout heeft een wijkwethouder en een wijkmakelaar. Ook Vrachelen. Samen zijn zij in gesprek met inwoners, organisaties en partners om te kijken hoe ze de wijken en dorpen nog meer voor elkaar kunnen krijgen. Benieuwd wie de wijkmakelaar en wijkwethouder voor jouw buurt is?

Jouw wijkmakelaar: Kitty Marijnissen

Hallo, ik ben Kitty Marijnissen, wijkmakelaar voor Vrachelen 1 en 2, de Vlindervallei en de Contreie.

Als echte Oosterhoutse wil ik me graag voorstellen in mijn nieuwe functie.

Ik kijk er naar uit om met de bewoners in de wijken samen te werken en verbindingen te leggen tussen partners in de stad en collega’s op het stadhuis. En dan vooral om mensen op weg te helpen, veel bewoners en bewonersgroepen zijn al heel erg actief en hebben alleen een steuntje in de rug nodig. Ik kan dan aangeven welke ingangen ze moeten om bijvoorbeeld extra budget of hulp te krijgen.

Mijn sterke kant is dat ik goed aanvoel waar mensen behoefte aan hebben, ik hoop dan ook dat ik echt een aanspreekpunt word en dat bewoners zich gehoord voelen. Ik merk nu al dat heel veel mensen bereid zijn om iets te doen voor hun wijk of straat, daar word ik blij van. Omdat ik nieuw ben in deze functie moet ik nog een hoop mensen leren kennen, maar dat gaat eigenlijk heel snel.

Wat ik als wijkmakelaar wil bereiken? Dat bewoners zich gehoord voelen en weten dat ze mij over allerlei punten kunnen aanspreken. Ik vind zelf het sociaal domein heel belangrijk en niet veel mensen weten dat de wijkmakelaar daar ook iets in kan verbeteren. Daarin valt bij onszelf ook nog wat te halen, ik denk dat we als gemeente samen met onze partners soms best wat meer lef mogen tonen en zèlf actief buiten de lijntjes mogen durven te kleuren als dat is wat een wijk en haar bewoners op dat moment nodig hebben. Uiteraard altijd volgens de wet- en regelgeving, maar signaleren en pro-actief benaderen vind ik belangrijk.

Collega’s mogen me altijd bellen en ook bewoners uit ‘mijn’ wijken mogen altijd contact met me opnemen. Ik vind het erg belangrijk om bereikbaar te zijn en ben ook veel zichtbaar in de wijk. Bijvoorbeeld tijdens het realiseren van het sportveld in Zuid en de Kwiekroute.
Als bewoners me bellen voor een losse stoeptegel, dan geef ik ze graag het juiste nummer van wie ze daarvoor bij de gemeente moeten hebben. Voor andere plannen, initiatieven en hulpaanvragen zet ik me graag in. Ik kijk er naar uit om samen dingen op te bouwen.

Veel mensen zijn bereid om iets te doen voor hun wijk en daar word ik blij van!

Tel: 0162-489 646
Mail: k.marijnissen@oosterhout.nl

Jouw wethouder: Robin van der Helm

Je kunt bij mij terecht als je zorgen, wensen of ideeën hebt die overstijgend zijn voor heel Vrachelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een thema als veiligheid, of de samenhang tussen verschillende grote projecten. In het College van burgemeester en wethouders kom ik op voor de belangen van Vrachelen.

Initiatieven in jouw wijk.

Wat gebeurt er zoal in Vrachelen?

Oosterhout Bloeit!

Ontstaan nadat verschillende inwoners dezelfde vraag hadden. Ze wilden meer groen of bloemen in hun buurt. Een simpele manier om van een eenvoudige straat een fijne plek te maken. Als bonus leren buurtgenoten elkaar beter kennen doordat ze met elkaar de bloemen inzaaien.

Melding maken, vragen of ideeën insturen...

Waar kunnen we je verder mee helpen in Vrachelen?

Jouw projectleider Oosterhout Schoon: Patricia Eykelenboom

Bewoners van Vrachelen mogen mij bellen als ze zelf eens willen ZAPpen of iets willen organiseren met het thema zwerfafval.

Een fijnere buurt begint altijd met een schone buurt. Zodra je in gesprek bent met buurtgenoten over dit thema, komen er vaak allerlei andere ideeën los over hoe de buurt kan verbeteren. Voorheen kon ik ze dan niet verder helpen, maar doordat ik nu onderdeel ben van het wijkgericht werken team kan ik ze eenvoudig koppelen aan de wijkmakelaar.

Buurtgroepen voor Vrachelen.

Sommige buurten in Oosterhout zijn verenigd in een buurtgroep of bewonersgroep. Soms is buurtpreventie de insteek, soms juist sociale activiteiten. Heeft jouw buurt nog geen groep en heeft je buurt hier wel behoefte aan? Neem contact op met je wijkmakelaar om deze op te starten. Geen idee of jouw buurt een groep heeft? Neem een kijkje op onderstaande website.

Melding maken.

Heb je een verstopte riolering in je straat? Zie je losse tegels of een omgewaaide boom in jouw buurt of heb je andere meldingen of tips over jouw buurt? Geef het door! Is er lantaarnpaal in jouw straat of wijk kapot, geef dit dan ook door aan het meldpunt en vermeld hierbij het mastnummer van de lantaarnpaal en de straat waar deze staat. Bedankt!

Nooit meer te laat aan straat.

Wanneer welke container aan straat? En wanneer de PDB-zakken? Download de AfvalWijzer app en je bent altijd op tijd op de hoogte!

Meld zwerfafval.

Voor het melden van overlast van zwerfafval is een superhandige app waar mensen terecht kunnen.

#meervoorelkaar

Gemeente Oosterhout wil graag samen met inwoners meer voor elkaar krijgen, door samen te werken, kansen te bieden en initiatieven te stimuleren.