Wijkmakelaar Kitty Marijnissen

Wijkmakelaar Oosterheide, Strijen, Vrachelen I, Vlindervallei en West

Tel:   06 341 935 46
Mail: k.marijnissen@oosterhout.nl
@wijkmakelaarkitty (Facebook)

Bewoners mogen me bellen, of uiteraard aanspreken tijdens een wandeling door de buurt, wanneer er projecten zijn waarin ze zich niet voldoende gehoord of gezien voelen door de gemeente. Op social media is goed te volgen waar ik die dag een rondje loop, loop gerust een stukje met me mee, we doen het samen!

Hallo, ik ben Kitty Marijnissen. Ik ben een echte Oosterhoutse. Ik vind het leuk om met de bewoners in de wijken samen te werken en verbindingen te leggen tussen partners in de stad en collega’s op het stadhuis. Om mensen op weg te helpen. Veel bewoners en bewonersgroepen zijn al heel erg actief en hebben alleen een steuntje in de rug nodig. Ik kan dan aangeven welke ingangen er zijn om bijvoorbeeld extra budget of hulp te krijgen. Mijn sterke kant is dat ik goed aanvoel waar mensen behoefte aan hebben. Ik wil dat bewoners zich gehoord voelen en weten dat ze mij over allerlei punten kunnen aanspreken. Ik merk dat heel veel mensen bereid zijn om iets te doen voor hun wijk of straat, daar word ik blij van. 

Ik vind zelf het sociaal domein heel belangrijk en niet veel mensen weten dat de wijkmakelaar daar ook iets in kan verbeteren. Daarin valt bij onszelf ook nog wat te halen, ik denk dat we als gemeente samen met onze partners soms best wat meer lef mogen tonen en zèlf actief buiten de lijntjes mogen kleuren als dat is wat een wijk en haar bewoners op dat moment nodig hebben. Uiteraard altijd volgens de wet- en regelgeving, maar signaleren en pro-actief benaderen vind ik belangrijk.

Collega’s mogen me altijd bellen en ook bewoners uit ‘mijn’ wijken mogen altijd contact met me opnemen. Ik vind het erg belangrijk om bereikbaar te zijn en ben ook veel zichtbaar in de wijk. Als bewoners me bellen voor een losse stoeptegel, dan geef ik ze graag het juiste nummer van wie ze daarvoor bij de gemeente moeten hebben. Voor andere plannen, initiatieven en hulpaanvragen zet ik me graag in. Ik kijk er naar uit om samen dingen op te bouwen.