Let op: vanaf 1 juni 2023 kunt u een melding voor Beschermd Wonen doen in de gemeente waar u woont. Er is vanaf dat moment dus geen centraal aanmeldpunt meer bij gemeente Breda.

Jezelf kunnen redden en meedoen in de samenleving. Dat is voor iedereen belangrijk. Maar soms lukt dit niet alleen. Bijvoorbeeld omdat u door psychische of psychosociale problemen of een beperking dagelijks ondersteuning nodig heeft. Heeft u 24 uur per dag hulp, advies of ondersteuning nodig, heeft u zorg nodig die moeilijk vooraf te plannen is? En kunt u (tijdelijk) niet zelfstandig wonen? Op deze pagina leest u welke mogelijkheden er zijn.

Beschermd Wonen vanuit de Wmo

Beschermd Wonen vanuit de Wmo kan een veilige woonomgeving met begeleiding bieden. Als gemeente onderzoeken wij samen met u de noodzaak van Beschermd wonen. Hierbij kijken we ook naar wat u samen met uw netwerk zelf kunt, welke mogelijkheden er zijn in algemene voorzieningen of dat er iets nodig is vanuit de lokale Wmo.

Wanneer we denken dat Beschermd Wonen het meest passend is zullen wij het onderzoek (gedeeltelijk) overdragen aan het regionaal team. De Beschermd Wonen specialisten die in dit team werken nemen een besluit en kunnen waar nodig een maatwerkvoorziening voor Beschermd Wonen toekennen.  

Ons doel

Ons doel is door middel van 24-uurs toezicht, begeleiding en bescherming inwoners weer voor zichzelf kunnen zorgen. Hierdoor kunnen zij zelfstandiger zijn en deelnemen aan de maatschappij. Hierbij richten we ons op stimuleren, beschermen en het verminderen van achteruitgang.

Voor wie

Een maatwerkvoorziening Beschermd wonen is voor inwoners die tijdelijk niet zonder hulp kunnen meedoen in de samenleving. Dit kan komen door: psychische problemen, psychosociale problemen en/of een licht verstandelijke beperking.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden op een rij:

  • U heeft 24 uur per dag toezicht en/of begeleiding in de buurt nodig.
  • U heeft zorg nodig die u niet kunt plannen en waarbij u uw hulpvraag niet kunt uitstellen.
  • U heeft een vastgestelde psychiatrische diagnose en/of u bent in behandeling voor een verslaving in een kliniek.
  • U bent 18 jaar of wordt binnen 6 maanden 18 jaar.

Contact

Heeft u een hulpvraag en wilt u dit graag met ons bespreken? Neem dan contact op met het Sociaal Team.