Zwerfkatten en overige zwerfdieren

Wat zijn zwerfkatten en wat is het probleem?

Er zijn héél veel zwerfkatten in ons land. Hoeveel het er precies zijn is niet bekend, maar het loopt in de tienduizenden. Meestal gaat het om verdwaalde of ‘ongewenste’ huiskatten. Ze leven op plekken waar voedsel te vinden is, zoals woonwijken, campings, restaurants of industrieterreinen. Samen met andere zwerfkatten vormen ze al gauw een snel groeiende groep. Een dergelijke groep kan veel overlast veroorzaken door gekrijs, gejank, stank of bij het doorzoeken en openscheuren van vuilniszakken.

Wegvangen of doden is onzin(nig)

Het doden van zwerfkatten, zoals dat vroeger gebeurde, is niet meer van deze tijd. Het geeft niet het gewenste resultaat. Dit komt door het biologisch principe dat opengevallen leefgebieden onmiddellijk door andere katten worden opgevuld. Ook wegvangen is zinloos. Er zijn nauwelijks opvangplekken voor verwilderde katten. Bovendien kunnen zwerfkatten meestal niet meer wennen aan een situatie bij mensen in huis, daarvoor zijn ze te wild. Maar er is een effectieve en diervriendelijke oplossing.

Zwerfkattenwerkgroep

De Dierenbescherming West- en Midden-Brabant heeft meerdere zwerfkattenwerkgroepen, die, met behulp van een aantal vrijwilligers, zwerfkatten met speciale vangkooien vangen. Dat gebeurt met gerichte acties, waarbij zo veel mogelijk katten in één keer worden gevangen. Vervolgens laat de Dierenbescherming ze steriliseren / castreren. Wilde katten worden daarna teruggeplaatst op de plek van de vangst. Dit is de methode: vangen → castreren / steriliseren → terugplaatsen. Kittens en andere katten die nog gesocialiseerd (tam) kunnen worden, gaan naar een gastgezin en worden uiteindelijk ter adoptie aangeboden bij één van de, aan de Dierenbescherming verbonden, asielen.

Meld zwerfkatten bij de Dierenbescherming

Last van zwerfkatten? Neem dan contact op met de afdeling West- en Midden-Brabant van de Dierenbescherming en overleg over een goede oplossing. Let wel, de Dierenbescherming kan het probleem niet alléén oplossen. Uw betrokkenheid, die van andere buurtbewoners en die van de gemeente zijn voorwaarden voor een goed resultaat. Ziet u een nest met moeder-poes, laat het de Dierenbescherming  dan direct weten. Vang ze niet zelf, dat is belangrijk! Als u alleen de kittens weghaalt komt de moeder namelijk niet meer terug naar het nest.

Overige zwerfdieren

Bovenstaande informatie is van toepassing op zwerfkatten, dat zijn katten die zwervend en verwilderd zijn. Als u een niet verwilderde kat tegenkomt (die u herkent aan het tamme gedrag, of bijvoorbeeld een halsbandje), of wanneer u een ander zwerfdier ziet, bijvoorbeeld een hond, neem dan contact op met het asiel.

Het asiel waar de gemeente Oosterhout mee samenwerkt is: Dierenopvangcentrum Breda, Oude Baan 60, 4825 BL  Breda, telefoonnummer (076) 571 27 12. Maandag t/m zaterdag open van 11.00 tot 16.00 uur.
Meer informatie, ook over asieldieren: www.dierenbescherming.nl.