Uitleg over de Wmo eigen bijdrage

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. 

Er zijn verschillende soorten hulp of ondersteuning die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen. Bijvoorbeeld:

  • begeleiding
  • beschermd wonen
  • dagbesteding
  • hulpmiddelen en voorzieningen
  • hulp bij het huishouden
  • ondersteuning van de mantelzorg

Dit zijn meestal maatwerkvoorzieningen: hulp voor u persoonlijk. Hiervoor  vraagt de gemeente een eigen bijdrage aan u. U betaalt deze eigen bijdrage aan he CAK. 

In 2023 betaalt bijna iedereen voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo een eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand. Het kan ook minder zijn. Gemeenten mogen de eigen bijdrage van € 19,- namelijk verlagen.

De eigen bijdrage wijzigt met ingang van 1 januari 2024 van € 19,- naar maximaal € 20,60 per maand.

Heeft u nog vragen?

Bekijk de video De Wmo en het CAK. Zo werkt het.

Meer informatie kunt u vinden op de website van het CAK.