Belangrijke informatie over facturen eigen bijdrage WMO

Heeft u een beschikking van het CAK gehad en heeft u nooit een eigen bijdrage betaald voor een Wmo-voorziening, neem dan contact op met de gemeente.

Door een technisch probleem in systemen van het CAK heeft nog niet iedereen facturen voor de eigen bijdrage ontvangen in 2020. Het CAK doet er alles aan om u zo snel mogelijk een persoonlijk bericht te sturen. De komende maanden verstuurt het CAK stap voor stap de facturen. Door een probleem in onze systemen is het mogelijk dat u facturen voor de eigen bijdrage van het CAK in één maand ontvangt.

In de maanden april en mei 2020 betaalt u vanwege corona geen eigen bijdrage voor de Wmo. U moet dan in één keer over meerdere maanden betalen. Bijvoorbeeld over januari, februari en maart. Dat is 3 x €19,- = €57,-. 
Houd hier rekening mee. Bijvoorbeeld door alvast €19,- per maand opzij te zetten. Wij begrijpen dat dit vervelend is. Onze excuses voor het ongemak.

In deze flyer van het CAK (pdf, 1,73 MB) vindt u alle informatie omtrent dit bericht.

Wilt u de facturen liever in delen betalen? Geen probleem, dat begrijpen wij. Het is altijd mogelijk om gratis een betalingsregeling met het CAK af te spreken, zodra u de facturen heeft ontvangen. Dit bieden wij aan om betalingsproblemen te voorkomen. Kijk hiervoor op de website van het CAK.

Eigen bijdrage WMO

Maakt u gebruik van een maatwerkvoorziening vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)?
Dan betaalt u een eigen bijdrage, ook als u een persoonsgebonden budget (pgb) hebt. Alleen voor kleinschalig collectief vervoer (Deeltaxi) en rolstoelen hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

De eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK.
Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u vinden op de website van het CAK of in deze folder. (PDF, 184 kb)

Wijziging eigen bijdrage WMO vanaf 2020

Vanaf 2020 verandert de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In 2020 betaalt iedereen die gebruik maakt van een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo (behalve rolstoel en deeltaxi) een eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand. In 2019 was de eigen bijdrage € 17,50 per 4 weken.
Het CAK kijkt niet meer naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage voor de Wmo.

Bent u getrouwd of hebt u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

De bijdragesystematiek voor beschermd wonen in een instelling blijft ongewijzigd.

LET OP: Begin 2020 kunt u tijdelijk meerdere facturen in één maand ontvangen: de laatste facturen voor hulp of ondersteuning in 2019. En de eerste facturen voor 2020.