Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Eigen bijdrage WMO

Maakt u gebruik van een maatwerkvoorziening vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)?
Dan betaalt u een eigen bijdrage, ook als u een persoonsgebonden budget (pgb) hebt. Alleen voor kleinschalig collectief vervoer (Deeltaxi) en rolstoelen hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

De eigen bijdrage wordt berekend en geïnd door het CAK. De eigen bijdrage is afhankelijk van uw (gezamenlijk) inkomen en uw persoonlijke situatie. Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u vinden op de website van het CAK.

Wijziging eigen bijdrage WMO vanaf 2019

Vanaf 2019 verandert de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In 2019 betaalt iedereen die gebruik maakt van een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo (behalve rolstoel en deeltaxi) een eigen bijdrage van maximaal € 17,50 per 4 weken. Het CAK kijkt dan niet meer naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage voor de Wmo.

Gezamenlijke huishoudens (meerpersoonshuishoudens) waarin iemand nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, hoeven in 2019 geen eigen bijdrage meer te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit geldt ongeacht de hoogte van hun inkomen en/of vermogen.

De bijdragesystematiek voor beschermd wonen in een instelling blijft ongewijzigd.

Deze wijzigingen gaan in per 31-12-2018. Dat is het begin van de eerste periode van 2019 bij het CAK.

Kijk voor meer informatie op de website van het CAK.