Hulp bij het huishouden

Bent u als gevolg van lichamelijke beperkingen of ongemakken niet goed in staat om één of meer huishoudelijke taken uit te voeren, dan komt u mogelijk in aanmerking voor hulp bij het huishouden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo).

Programma huishouden op eigen kracht

Zelfredzaam zijn en blijven is niet altijd vanzelfsprekend. De gemeente Oosterhout biedt een programma waarin zij samen met u, de thuisondersteuner en ergotherapeut kijken naar hoe u zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen. Zonder dat u (volledig) afhankelijk bent van de mensen om u heen. 

Doel van het programma

Nederland veranderd langzaam van een zorgmaatschappij naar een participatiemaatschappij. Dit betekent in Nederland dat steeds meer mensen langer thuis moeten of willen blijven wonen. Er wordt verwacht dat iedereen elkaar helpt, waar mogelijk. Het verhuizen naar een verzorgingshuis is niet vanzelfsprekend meer. Om inwoners te helpen om langer zelfstandig thuis te wonen heeft Oosterhout een pilot opgezet, insamenwerking met Actiefzorg, Surplus en het programma Langer Actief thuis van Mijzo.  Binnen deze pilot gaat een team van fysiotherapeuten, ergotherapeuten en de thuisondersteuner samen met u aan de slag om te kijken of de zelfredzaamheid kan worden vergroot. Via deze weg kan het zijn dat u weer op eigen kracht of mogelijk aangepast zelfstandig huishoudelijke taken uit kunt voeren.

Wanneer is het programma huishouden op eigen kracht iets voor u?

Als u op uzelf woont wordt er lichamelijk meer van u gevraagd. Er wordt verwacht dat u voor uzelf kunt zorgen en dat u het huis schoon kunt houden. Ervaart u steeds meer belemmeringen in het huishouden? Maar wilt u niet afhankelijk zijn of worden van anderen? Dan kan het programma huishouden op eigen kracht helpen!

U gaat 12 weken aan de slag met een ergotherapeut en thuisondersteuner. Zij komen één keer per week bij u langs aan huis. Samen met de ergotherapeut en thuisondersteuner werkt u toe naar het zelf (aangepast) uitvoeren van taken in het huishouden. Dit doen zij door met u doelen op te stellen. Uw gezondheid van uw lichaam en wensen staan altijd voorop. De thuisondersteuner neemt de taken over die u echt niet zelf kunt uitvoeren. Bent u benieuwd naar welke stappen u in het programma doorloopt? Dit kunt u zien in dit filmpjehttps://youtu.be/_traTSmylNo

Het aantal uur ergotherapie dat u in uw basispakket heeft bij de zorgverzekering hoeft u niet in te zetten voor deelname aan de pilot. Dit wordt door de gemeente geregeld. U betaalt enkel de eigen bijdrage die wordt gevraagd vanuit de Wmo.

Aanbieders voor hulp bij het huishouden

Via deze pagina vindt u de aanbieders voor hulp bij het huishouden