Mantelzorgondersteuning

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is langdurig en onbetaald zorgen voor iemand uit uw omgeving. Iemand die ziek is, een beperking heeft, of om een andere reden hulp nodig heeft. De zorg of hulp die u geeft, is anders of meer dan mensen normaal gesproken (in een gezin) aan elkaar geven. En u heeft hier vaak niet bewust voor gekozen. De situatie is als vanzelf ontstaan. Het is anders dan bijvoorbeeld bij vrijwilligerswerk, waarbij mensen zelf kiezen voor een taak. En het is anders dan werk: u krijgt er niet voor betaald.

Mantelzorgondersteuning

Als mantelzorger kunt u voor ondersteuning, advies en een luisterend oor terecht bij Surplus Welzijn. Bijvoorbeeld over het combineren van zorg en werk, over respijtzorg of over wat er verder op u afkomt of waarover u zich zorgen maakt. Op de website van Animo vindt u allerlei informatie voor mantelzorgers in Oosterhout. In verschillende video's geven experts werkzaam in Oosterhout antwoord op vragen van mantelzorgers. Als mantelzorger komt u bovendien in aanmerking voor de mantelzorgwaardering.