Beleidsregels mantelzorgwoningen 2016

Het langer (laten) thuis wonen van ouderen is een maatschappelijke tendens. Om dat te kunnen doen is het belangrijk om familie, vrienden of buren om u heen te hebben die u kunnen ondersteunen, de zogenoemde mantelzorgers. Soms is het dan prettig om een tijdelijke woning te plaatsen bij een andere woning, de mantelzorgwoning. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente Oosterhout de beleidsregels Mantelzorgwoningen 2016  (PDF, 54kb) opgesteld. Daarin staan toetsingscriteria voor de plaatsing van mantelzorgwoningen. Daarnaast zijn regels vastgelegd over de kosten van mantelzorgwoningen en de regels en handhaving bij het vervallen van de mantelzorgsituatie.