Pilot "Wijk GGZ-er"in Oosterhout

Ook mensen met een psychosociale kwetsbaarheid wonen in  Oosterhout. De gemeente werkt er daarom voortdurend aan dat alle inwoners in de gemeente een zo goed en normaal mogelijk leven kunnen leiden. Allerlei acties op het gebied van bijvoorbeeld wonen, inkomen, sociale contacten en zorg dragen hier aan bij. Een mooi voorbeeld hiervan is de pilot Wijk GGZ-er.

 Vanaf 1 februari 2020 is gemeente Oosterhout gestart met een “wijk GGZ-er”, Neeltje Roggeband. Zij is een medewerker van GGz Breburg met veel kennis over en ervaring met mensen met psychiatrische problematiek. Neeltje kan worden ingeschakeld door bijvoorbeeld de wijkagent, het Sociaal Wijkteam en de wijkboa, wanneer zij meldingen krijgen over mensen met verward gedrag. De “wijk-GGZ-er” helpt mee om de juiste zorg te organiseren rondom deze persoon. Soms zijn het tips of antwoorden op vragen, maar het kan ook zijn dat zij snel doorschakelt naar gespecialiseerde zorg. Neeltje Roggeband: “Met mijn kennis van psychiatrische problematiek kan ik helpen ernstige problemen vroeg te signaleren en snel op te pakken. Hierdoor kunnen we voorkomen dat beginnende problemen erger worden en de juiste zorg en ondersteuning op het goede moment inzetten. Bij een tijdige signalering en vroegtijdige hulp of aanpak kunnen we in veel gevallen zwaardere zorg voorkomen.”

Neeltje Roggeband werkt in eerste instantie tot september 2020 als “wijk-GGZ-er” in Oosterhout en is nu bezig met een kennismakingsronde langs de zorg- en welzijnspartners in de wijk. Deze instanties kunnen de “wijk GGZ-er” benaderen en vragen om hulp of tips. Neeltje Roggeband: “Uiteindelijk bereiken we meer als we samenwerken, door tijdig te signaleren, te melden en de juiste hulp in te schakelen.”

Zorgen maken

Inwoners van Oosterhout die zich zorgen maken over een buurtgenoot kunnen dit op diverse manieren kenbaar maken. Bijvoorbeeld door de wijkagent of wijkboa aan te spreken tijdens het wijkspreekuur, of tijdens een bezoek van een WMO-consulent. Bij problemen met een verward persoon kunt u 112 (bij hoge spoed) of het meldpunt crisiszorg West-Brabant bellen (0800 5099), beide nummers zijn 24/7 bereikbaar.