Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Lokale heffingen

 

Onroerende zaak belasting (OZB)

Woon je in een huis? Dan betaal je belasting aan de gemeente. Hoe hoger de waarde van dat huis, hoe hoger de belastingaanslag. Ben je eigenaar van een bedrijfspand? Ook dan betaal je belasting aan de gemeente. Deze belasting op onroerend goed wordt onroerend zaakbelasting (ozb) genoemd. De opbrengst komt terecht in de algemene middelen van de gemeente.

Onroerend zaakbelasting                    € 11,7 miljoen

 

 

Afval- en rioolheffing

De gemeente haalt afval op en zorgt voor een goede riolering, zodat afvalwater en regenwater goed afgevoerd kunnen worden. De gemeente verdient niets aan het afvoeren van afval en water, de kosten worden voor honderd procent betaald door de aangesloten huishoudens en bedrijven. Bij afval is dat verbonden aan de hoeveelheid restafval die huishoudens inleveren. Bedrijven die veel water verbruiken, betalen extra rioolheffing.

Afvalstoffenheffing:                             €   5,4 miljoen

Rioolheffing:                                         €   5,6 miljoen

 

Leges

Mensen die bv een bouwvergunning, een paspoort een rijbewijs aanvragen of gaan trouwen, betalen daarvoor. Die kosten worden leges genoemd. Met die inkomsten worden de kosten betaald die de gemeente maakt om dat soort documenten te maken.

Leges burgerzaken en documenten   €      979.000

Leges bouwvergunningen:                  €   1.238.000

Overige legesinkomsten                      €     221.000 

 

 

Hondenbelasting

Hondenbezitters betalen voor hun huisdieren belasting aan de gemeente. In 2019 is de hondenbelasting gehalveerd. De nieuwe afspraak is dat de inkomsten die de hondenbelasting oplevert (€ 162.000 per jaar), ook aan honden worden uitgegeven. Te denken valt daarbij aan aanleg en onderhoud van honden-uitlaatplaatsen en losloopvelden, het opruimen van hondenpoep en het controleren of de baasjes zich wel aan het hondenbeleid houden.

Hondenbelasting                                 €     162.000

 

 

Toeristenbelasting

Toeristen die in Oosterhout overnachten betalen per nacht € 0,70 cent aan toeristenbelasting. Het bedrag dat daarmee wordt opgehaald, komt weer ten goede aan heet toerisme. De belasting komt terecht in een toeristisch fonds, van waaruit nieuwe toeristische initiatieven worden gesubsidieerd.

Toeristenbelasting:                             €     360.000

 

 

 

Parkeren

Wie zijn auto in een parkeergarage parkeert moet daarvoor betalen. Dat geldt ook voor parkeren in de binnenstad. Of je nu bewoner of bezoeker bent, je wordt aangeslagen voor het parkeren van je auto, omdat de binnenstad anders vol komt te staan met permanent geparkeerde auto’s en vrachtauto’s.

De bewoners van het centrum betalen een vast bedrag voor hun parkeerkaart.

Door een bijdrage te vragen aan de bezoekers van centrum wordt er allereerst voor gezorgd dat de beste plekken voor hen beschikbaar blijven. Zo kunnen ze dichtbij de winkels en horecabedrijven parkeren.

Parkeeropbrengsten:                           €   1,7 miljoen