Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Overige inkomsten

In en uit de spaarpot

Net als veel inwoners beschikt de gemeente Oosterhout over een spaarpot. De gemeente heeft er zelfs meerdere. De belangrijkste inkomstenbron voor de spaarpotten zijn de percelen grond die de gemeente verkoopt ten behoeve van woningbouw en bedrijfsvestiging. Het onderhouden van spaarpotten is in het algemeen verstandig om tegenvallers op te kunnen vangen, ook voor de gemeente.

De algemene reserve is bedoeld voor het opvangen van die tegenvallers. De vrij reserve is door het gemeentebestuur vrij te besteden voor allerlei doeleinden.

Sommige spaarpotten zijn bedoeld om in de toekomst bepaalde plannen te kunnen uitvoeren. Deze zogeheten ‘bestemmingsreserves’ hebben dus al een bestemming. Ze staan klaar om gebruikt te worden voor een specifiek doel.

Onttrekkingen reserves             €   15,6 miljoen

 

Overige inkomsten uit het rijk

Naast de algemene uitkering ontvangt de gemeente nog andere gelden vanuit het Rijk, zoals geld voor sociale uitkeringen.

Overige inkomsten uit het rijk   €   15,8 miljoen

 

Inkomsten uit verhuur en afval  

Hieronder vallen bijvoorbeeld de (huur)inkomsten van de gemeentelijke gebouwen, zoals sportaccommodaties en culturele gebouwen. De verkoop van herbruikbare afvalstoffen levert ook inkomsten op. Verder komen er inkomsten uit evenementen en buitenreclame.

Overige inkomsten                      €   13,5 miljoen