Besluitenlijst college Nieuwsberichten

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 2 april 2024

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  • besloten de financiële en technische kaders voor het haalbaarheidsonderzoek naar de fietsbrug tussen Vrachelen en Zwaaikom vast te stellen;
  • besloten om de werkzaamheden aan de tunnelbak Bovensteweg aan te besteden aan twee aannemers. De werkzaamheden hebben als doel om het geluid in de tunnelbak te dempen. Het college informeert de gemeenteraad hierover met een raadsinformatiebrief;
  • besloten om door te gaan met het huidige binnenschoolse cultuureducatiebeleid en daarmee de intentie uit te spreken om gebruik te maken van de regeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit 4’.