Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout van 11 januari 2022.

Overig

Verder heeft het college:

  • De tarieven voor begeleiding, persoonsgebonden budget en hulp bij het huishouden vastgesteld. Die tarieven liggen vanaf 1 januari 2022 iets hoger dan vorig jaar.
  • de gemeenteraad voorgesteld om de Verordening voor rioolheffing te wijzigen door het tarief toe te passen op maximaal 100.000 kubieke meter voor niet-woningen, recreatieterreinen, verzorgings- en verpleeghuizen, om te voorkomen dat bedrijven te veel rioolrecht gaan betalen.
  • een tweede inrit aan de achterzijde van het pand Bredaseweg 89 toegestaan.