Besluitenlijst college

Algemeen

Beleid gebruik recreatieverblijven

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de Beleidsnota niet-recreatief gebruik van recreatieverblijven vast te stellen. Ook wil het college onderzoek laten doen naar het instellen van een exploitatievergunningsplicht voor recreatieverblijven. Oosterhout is een gastvrije gemeente die graag toeristen en recreanten ontvangt. Toerisme en recreatie zijn ook een belangrijke economische factor voor de gemeente. Het karakter van de recreatieterreinen is de afgelopen tientallen jaren wel veranderd. Steeds meer groepen zijn zich op recreatieterreinen gaan vestigen, die niet op zoek zijn naar een vakantiebeleving, maar naar permanente woonruimte. Met zes van deze verblijven wil de gemeente Oosterhout nu aan de slag om de recreatieve waarde te herstellen en weer aantrekkelijk te maken voor recreanten. Het college informeert de gemeenteraad hierover met een raadsinformatiebrief.

 

Samen Oosterhout schoon: één jaar afvalcoaches

De gemeente Oosterhout heeft sinds 1 april 2022 een landelijke primeur met de aanstelling van twee afvalcoaches die ook toezicht mogen houden. De afvalcoach adviseert over afval en kan als er sprake is van grotere problematiek verbindingen leggen met collega’s en wijkpartners. Door met inwoners in gesprek te gaan, brengen de afvalcoaches afvalinzameling en inwoners dichter bij elkaar. Het afgelopen jaar hebben de afvalcoaches bijgedragen aan bijvoorbeeld de ondersteuning van de ZAPpers, handhaving, het project schoon belonen, aanpassing van de prullenbakken en scan van de winkelgebieden. Een jaar lang is geregistreerd waar welk afval verkeerd werd aangeboden. Per buurt wordt er het komende jaar gekeken welke aanpak het beste werkt. Maatwerk dus. Zo maken we Oosterhout nóg schoner. Het college informeert de gemeenteraad hierover met een raadsinformatiebrief.

 

Verder heeft het college:

  • vragen beantwoord van de fractie LOeS over externe inhuur;
  • besloten de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met een aanpassing van beleidsregels voor gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken.