Beste Oosterhouters

Ondanks het mooie – en zelfs nog wat hete – weer van de laatste weken, weten we na een paar stevige buien zeker dat de herfst toch al zijn intrede heeft gedaan. Het wordt voor velen een spannende herfst en dito winter. Prijzen van zowel voedsel als energie zijn door de brute oorlog in Oekraïne tot recordhoogten gestegen. Het wordt voor velen, maar zeker de financieel kwetsbaren onder ons, een steeds grotere puzzel om iedere week de eindjes weer aan elkaar te knopen.

Het kabinet heeft de gemeente gevraagd om mensen te helpen. Door in eerste instantie 800 euro te geven aan mensen met een laag inkomen. In Oosterhout hebben we de grens gelegd op honderdvijfentwintig procent van de bijstandsnorm. Later is het bedrag van deze energietoeslag opgehoogd naar 1300 euro. Het zal de pijn voor dit jaar nooit helemaal wegnemen. En volgend jaar komt er een meer algemeen maatregelenpakket.

De ontwikkelingen hebben onze raad ongerust gemaakt en daarom hebben de fractievoorzitters namens de partijen en wethouder Willem-Jan van der Zanden namens het hele college de koppen bij elkaar gestoken. Zowel oppositie als coalitie zijn het er mee eens dat we meer zouden moeten proberen te doen.

Minister Jetten heeft weliswaar deze week een afspraak gemaakt met de energieleveranciers die ervoor zorgt dat niemand deze winter afgesloten mag worden. Er is geld uitgetrokken om deze bedrijven indien nodig te helpen. Dit geeft velen wat meer zekerheid, maar haalt het probleem van de gestegen kosten van de eerste levensbehoefte zeker niet helemaal weg. De aanvragen bij de voedselbank nemen toe. En dat terwijl het voor hen steeds moeilijker wordt om aan producten te komen. De club van vrijwilligers van de voedselbank onder leiding van Jan en Anita Kooijman zal zoals gewoonlijk er alles aan doen om iedereen zo goed mogelijk te helpen, maar dit wordt wel een steeds grotere uitdaging. Ik heb zelf al weer een hele tijd geleden een keer mee mogen lopen met dit geweldige team en in gesprek met de klanten ervaren hoe ontzettend belangrijk hun werk is.

Er moeten gewoon extra maatregelen komen om ook dit soort initiatieven – en andere die mensen door deze tijd helpen – te kunnen ondersteunen. Hoe de maatregelen er allemaal uit gaan zien, daar wordt door raad en college nog naar gekeken. Maar er wordt in de volgende raadsvergadering waarschijnlijk al wel een budget uitgetrokken van een klein miljoen om in ieder geval de nood tot volgend jaar te lenigen. Als burgemeester en voorzitter van de raad van de gemeente Oosterhout ben ik er trots op dat onze raad, hoe verschillend de idealen van partijen soms ook kunnen zijn, er altijd is voor onze inwoners. En op dit soort momenten misschien zelfs wat van hun eigen ambities inleveren en daarmee in gezamenlijkheid het motto lijkt aan te hangen “doen wat moet”.

Mark Buijs
Burgemeester Oosterhout