Nieuwsberichten
Premies collectieve zorgverzekeringen 2024 nu bekend

Het is belangrijk dat u goed verzekerd bent. Kies daarom een zorgverzekering die goed bij u past. In Oosterhout kunnen mensen met een lager inkomen deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente. Gemeente Oosterhout werkt samen met verzekeraars CZ en VGZ. 

Kijk en vergelijk; de premies voor het jaar 2024 zijn nu bekend

U kunt de pakketten van de verzekeraars CZ en VGZ met elkaar vergelijken op www.gezondverzekerd.nl. Let op zaken die voor u belangrijk zijn. Bijvoorbeeld de soort ziektekosten die worden gedekt. Of dat het eigen risico is meeverzekerd.

Aanmelden

Wilt u één van de pakketten van de collectieve zorgverzekering van de gemeente bij CZ of VGZ? U meldt zich aan via www.gezondverzekerd.nl

U kunt de verzekering afsluiten als:

Uw inkomen maximaal 125% van de geldende bijstandsnorm voor gehuwden (inclusief vakantietoeslag) bedraagt:

  • Echtpaar/samenwonenden/alleenstaande 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd: € 2.172,53
  • Echtpaar/samenwonenden/alleenstaande pensioengerechtigde leeftijd en ouder: € 2.304,50

Uw vermogen niet meer bedraagt dan:

  • Voor een alleenstaande: € 7.605,-
  • Voor alleenstaande ouders/samenwonenden/echtpaar: € 15.210,-

Een eigen woning waarin u zelf ook werkelijk woont, wordt bij het vaststellen van het vermogen buiten beschouwing gelaten.

U geen premie- en betalingsachterstanden heeft bij een zorgverzekeraar

Vragen?

Heeft u vragen over de pakketten en vergoedingen van de zorgverzekeraars? Dan kunt u:

  • De verschillende pakketten en vergoedingen vergelijken op www.gezondverzekerd.nl
  • Contact opnemen met de klantenservice CZ (088) 555 77 77 (maandag tot en met vrijdag 08.30-17.30 uur).
  • Contact opnemen met de klantenservice VGZ 0900-8490 (maandag tot en met vrijdag 8.00 tot 18.00 uur).

Wilt u graag persoonlijk advies?

  • Het mobiele kantoor van CZ staat één keer per week in Oosterhout. Op vrijdag van 13.00 tot 14.30 uur op het parkeerterrein van het Amphia ziekenhuis.
  • U kunt een afspraak maken voor het spreekuur op het gemeentehuis via 14 0162 op donderdag 7 december van 9.00 tot 12.00 uur en dinsdag 19 december van 13.30 tot 16.30 uur.

Hulp nodig?

De burgeradviseurs van Surplus Welzijn helpen u graag verder.

Bel (0162) 74 86 00 of mail naar: burgeradviseur@surplus.nl

Andere vragen?

Neem dan contact op met de gemeente, bel 14 0162.