• Home
  • Nieuws - single
  • Duurzame toekomst voor bedrijventerrein Vijf Eiken – Heihoef in Oosterhout

Ondertekening Plan van Uitvoering project 'Grote Oogst' Vijf Eiken - Heihoef Oosterhout.

Bedrijventerrein Vijf Eiken – Heihoef is een belangrijk bedrijventerrein in Oosterhout. Het is een knooppunt van bedrijvigheid en werkgelegenheid. Om dat voor de toekomst te behouden, maken provincie, gemeente en ondernemers afspraken over verduurzaming van het bedrijventerrein. Daarvoor ondertekende gedeputeerde Erik Ronnes, wethouder Dees Melsen en 11 ondernemers op woensdag 8 maart bij De Oosterhoutse Golfclub het Plan van Uitvoering Vijf Eiken – Heihoef. Er werd een toespraak gehouden en het plan werd vanuit verschillende thema’s besproken.

Grote Oogst

Vijf Eiken – Heihoef is één van de dertien bedrijventerreinen in Noord-Brabant dat valt onder het provinciale project ‘Grote Oogst’ om bestaande bedrijventerreinen sneller te verduurzamen. Met een budget van 750.000 euro van provincie, gemeente en ondernemers samen komt er voor Vijf Eiken – Heihoef in de komende 4 jaar echte aandacht voor energietransitie, klimaatadaptatie, slimme mobiliteit, circulaire economie en stikstof.

Wethouder Dees Melsen: “Ik ben blij dat Vijf Eiken – Heihoef één van de 13 bedrijventerreinen is dat valt onder het project ‘Grote Oogst’. Zo blijven we door alle maatregelen bij elkaar een aantrekkelijk bedrijventerrein voor werkgevers en werknemers. Het is een grote opgave waarbij een goede samenwerking tussen alle partijen noodzakelijk is. We kunnen veel van dit project leren en het smaakt nu al naar meer.”

Plan van Uitvoering Vijf Eiken - Heihoef

In het plan staan onder andere de realisatie van een biovergister en een Lokale Energyhub beschreven. Met de biovergister-installatie, waarvan de ontwikkeling het komende jaar verder uitgewerkt wordt, kan 40 á 50 miljoen m3 biogas (CO2-neutraal) geproduceerd worden uit organische restmaterialen. Dit biogas kan geleverd worden aan Rodenburg, Biopolymers en andere bedrijven op het bedrijventerrein waaronder Tatasteel, Bostik, Döhler, Mauser en Vacumetal. Maar ook aan andere bedrijventerreinen, zoals Weststad en mogelijk ook aan Oosterhoutse woonwijken.

Het biogas kan ook worden omgezet in stroom via een warmtekrachtkoppeling (WKK). In potentie kan dit project daarmee bijdragen aan een enorme CO2-reductie en een belangrijk onderdeel worden van een energieneutraal bedrijventerrein. Met de hiervoor benodigde Lokale Energyhub wordt er duurzame energie van de biovergister, maar ook van bijvoorbeeld zonnepanelen, lokaal tussen de bedrijven uitgewisseld.

Voor het eerst in Nederland een NL Omgevingsscan uitgevoerd

Naast deze “icoonprojecten”, werken we de komende jaren op het bedrijventerrein ook aan klimaatadaptatie, circulaire economie en slimme mobiliteit. Voor klimaatadaptatie is er afgelopen maand voor het eerst in Nederland een NL Omgevingsscan van het bedrijventerrein uitgevoerd. Deze scan laat zien hoe klimaatbestendig het terrein is en welke risico’s er worden gelopen op hittestress en wateroverlast. Met deze scan onderzoeken we op welke plekken op het terrein meer ruimte gemaakt kan worden voor bomen, planten en water. Dit zorgt voor wateropvang en biodiversiteit. Het vermindert ook hittestress en stikstofuitstoot.

Circulaire economie

Bij circulaire economie kijken we of reststromen vanuit het ene bedrijf kunnen dienen als grondstoffen voor het andere bedrijf. Een voorbeeld is de haalbaarheidsstudie naar een waterrotonde die dit jaar op het bedrijventerrein wordt uitgevoerd. Daarbij wordt gekeken of afvalwater van het ene bedrijf een rol kan spelen in het primaire proces van een ander bedrijf. Bijvoorbeeld om te koelen, spoelen of verwarmen.

Slimme mobiliteit

Voor slimme mobiliteit kijken we of er op het bedrijventerrein gezamenlijke mobiliteitsmaatregelen zijn te nemen. Om de komende hinder door de verbreding van de A27 zo klein mogelijk te maken.  

Energieverbruik

De provincie Noord-Brabant gaf in 2021 het startschot voor het project Grote Oogst. Er zijn 13 terreinen uit onderzoek naar voren gekomen door de grote gecombineerde opgave die er ligt én de kansen die dit met zich meebrengt. Zo zijn de terreinen samen goed voor 65 procent van het energieverbruik op Brabantse bedrijventerreinen.