Ondernemers

Links: Tim Jagtenberg, rechts: Jeroen van Strien

De arbeidsmarkt verandert voortdurend, in vrij onvoorspelbare richtingen. Om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in balans te houden is het nodig dat werknemers, maar ook werkgevers en instellingen, zich blijven aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Vier keer per jaar delen we hierover inspirerende voorbeelden uit Oosterhout. Als gemeente moeten we het goede voorbeeld geven. Daarom trappen wij af. Deze week: team stadsbeheer van de gemeente Oosterhout. Weet u een ondernemer die ook inspireert? Laat ons weten via ez@oosterhout.nl.

Werkgever

Wie ben je?

Tim Jagtenberg, 45 jaar, gehuwd, twee kinderen. Sinds 2006 werkzaam bij de gemeente Oosterhout, waarvan de laatste zes jaar als Teamleider Stadsbeheer.

Wat doet je organisatie en hoeveel medewerkers heeft deze?

Stadsbeheer is een onderdeel van de gemeente Oosterhout. Onze taken liggen in de openbare ruimte en we hebben drie pijlers: Schoon, Heel en Veilig. We beheren de openbare ruimte in de breedste zin van het woord (o.a. maaien, hemelwaterafvoer, bestrating, bebording en onderhouden van de openbare ruimte), we zorgen voor de afvalinzameling binnen de gemeente en hebben een milieustraat onder onze hoede. Dit doen we met zo’n zestig vaste medewerkers en zeven inhuurkrachten.

Hoe stimuleer je ontwikkelen van je medewerkers?

Bij Stadsbeheer hebben we een aantal jaren geleden een risicoanalyse gedaan. We hadden een scheefgroei in ons personeelsbestand. Te veel mega-ervaren mensen met tientallen jaren dienstverband en te weinig jonge honden. We moesten eigenlijk voor meer doorstroming binnen de organisatie zorgen en startten op dat moment met het idee van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. We gingen écht praten met onze mensen, niet alleen één keer per jaar tijdens een functioneringsgesprek, maar bij wijze van spreken dagelijks. Hoe gaat het met je? Hoe gaat het thuis? We wilden bewust worden van het welzijn van onze medewerkers en van wat dat doet met het levensgeluk en het werkgeluk.

Als we horen van problemen thuis of op het werk, dan schakelen we op. En gelukkig kan dat binnen de gemeente Oosterhout als organisatie. En: het gaat ook om hoe de medewerker zich in zijn rol binnen onze organisatie voelt. Zit hij of zij nog op de juiste plaats, wil en kan hij of zij anders? Dat hoor je ook in die informele gesprekken en dan gaan we daarmee aan de slag.

En wat zou je eventueel nog kunnen verbeteren gezien alle ontwikkelingen die nu gaande zijn?

Bij Stadsbeheer kijken we al heel veel naar elkaar om en dat moeten we blijven doen. Door op elkaar te letten, zorg je dat niemand omvalt. Dat idee moeten we altijd voor ons houden.

Tip aan andere werkgevers?

Probeer écht en oprecht in contact te komen en te blijven met de mensen. Zie je verandering in iemands gedrag, spreek hem er eens op aan, draag dit ook zoveel mogelijk uit, het moet een cultuur worden. Hoe gaat het thuis? Zit je ergens mee? Wil je daarover praten? Door juist vooraf al met je mensen in gesprek te zijn, kun je problemen voorkomen.

En, zoals we zelf gezien en ondervonden hebben: zorg voor een gezonde verscheidenheid binnen je team: medewerkers op leeftijd met ervaring en jonge mensen die graag willen werken en leren.

Werknemer

Wie ben je?

Jeroen van Strien, 40 jaar, gehuwd, twee kinderen.

Wat doe je en hoe lang werk je bij Stadsbeheer?

Sinds 1 januari 2021 ben ik Teamcoördinator Afval en Reiniging en verantwoordelijk voor 24 medewerkers. Ik kwam 6,5 jaar geleden als Allround Medewerker Buitendienst bij de gemeente werken. Daarna heb ik een tijdje als chauffeur op de vrachtwagen gezeten en daarna ben ik intern doorgegroeid naar de rol van Teamcoördinator in het team van Tim.

Hoe word jij in je werk gestimuleerd om te ontwikkelen en wat brengt het je?

Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik meer wilde binnen de organisatie. Ik was heel gelukkig met het werk dat ik deed, maar gaf wel in een duurzaam inzetbaarheidsgesprek aan bij Tim dat ik toe was aan een volgende stap. Daar kwam bij dat mijn voorganger met pensioen ging. Mijn uitgesproken intenties zorgden ervoor dat ik via een interne vacature mijn huidige functie heb. Sinds 2021 ben ik dus Teamcoördinator. Ik was altijd wel bang om het werk buiten te gaan missen, maar op deze manier ben ik er nog nauw bij betrokken. Het is een andere vorm van werkplezier. Ik ben niet afhankelijk van opdrachten die mij worden gegeven. Ik kan en mag nu zelf meedenken over het werk van vandaag. Ook om samen met elkaar te overleggen en mee te kunnen denken met mijn medewerkers vind ik een fijne diepgang in mijn werk.

Tip aan andere werknemers?

Wacht niet tot het te laat is om verandering aan te gaan. Probeer over veranderingen al na te denken en te praten. Niet alleen tijdens een officieel gesprek, maar ook bij het koffiezetapparaat en tijdens een pauze. En vraag bijvoorbeeld om ergens stage te lopen, om zo eens te ruiken aan een andere invulling van je werk.