Nieuwsberichten

Wat zijn uw ervaringen met de omgevingsdialoog in Oosterhout? Laat het weten.

Halverwege 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Dan wordt ook de omgevingsdialoog landelijk geïntroduceerd. Dit houdt in dat een inwoner of ondernemer met bouwplannen dit van tevoren bespreekt met mensen die hier vlakbij wonen of op een andere manier een belang hebben. Ter voorbereiding op de Omgevingswet werkt Oosterhout al enige tijd met de omgevingsdialoog. Sinds 2018 zijn er richtlijnen voor het voeren van de omgevingsdialoog.

De gemeente Oosterhout evalueert de komende weken de omgevingsdialoog. Wat vonden inwoners ervan, wat gaat goed, wat kan er beter? UniPartners voert dit onderzoek uit. De reacties gebruikt de gemeente om te bekijken hoe de omgevingsdialoog tot nu toe verloopt en hoe deze het beste vorm kan krijgen in de toekomst.

Heeft u ervaring met de omgevingsdialoog als initiatiefnemer of als omwonende? De gemeente is benieuwd naar uw ervaringen.

De enquête duurt hoogstens 15 minuten. Uw antwoorden zijn volledig anoniem.

Als u vragen heeft over de enquête, kunt u een e-mail sturen naar: omgevingsdialoogoosterhout@gmail.com.