Persberichten Nieuwsberichten

Deelname aan Orange the World 2021

Vermoedt u huiselijk geweld? Wat kunt u doen?

Gemeente Oosterhout doet mee aan de internationale campagne Orange the World van 25 november tot en met 10 december 2021. Orange the World zet zich in tegen geweld tegen vrouwen. Gemeente Oosterhout zet zich in tegen al het geweld in afhankelijkheidsrelaties (vaak huiselijk geweld) tegen meisjes/vrouwen én jongens/mannen. Aan de campagne doen meer dan honderd landen mee. Onderdeel van de campagne is het op 25 november (Orange Day) oranje verlichten van een gebouw door overheden. Oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld. Hiermee laten overheden zien dat zij de strijd tegen geweld steunen. Daarom kleurt het stadhuis oranje op donderdagavond 25 november en hangt de Orange vlag bij het stadhuis gedurende de campagneperiode. Daarnaast geeft de gemeente op deze weekbladpagina met meerdere artikelen aandacht aan huiselijk geweld en wat slachtoffers en/of anderen kunnen doen om het geweld te stoppen. Want geweld stopt niet vanzelf…

Internationale campagne Orange the World

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. In 2021 is het thema van de campagne preventie. Orange the World nodigt iedereen uit om zich medestander in de strijd tegen geweld te verklaren. Dit kan door het ondertekenen van de medestanderpledge op orangetheworld.nl. Hiermee geeft de ondertekenaar aan dat hij/zij zich wil inzetten om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de campagne en de activiteiten in Nederland op www.orangetheworld.nl Ook via #OrangetheWorldNL en #Orangetheworld vindt u informatie. Bent u zelf slachtoffer van huiselijk geweld? Of maakt u zich zorgen om iemand? Op de website www.veiligthuis.nl en www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl vindt u informatie en advies wat u kunt doen. U kunt Veilig Thuis ook gratis en anoniem bellen op 0800 – 2000 (24/7 bereikbaar) en/of chatten met een medewerker op de website. In geval van direct (levens)gevaar waarbij met spoed hulp nodig is, belt u dan naar 112.