Persberichten Nieuwsberichten

Oosterhout ondervraagt inwoners, ondernemers en organisaties

De gemeente Oosterhout voert in maart 2023 een onderzoek uit naar de mogelijkheden voor een leven lang ontwikkelen (LLO). Inwoners, ondernemers en organisaties in Oosterhout worden gevraagd wat nodig is om te komen tot permanente scholing voor iedereen. Nadat de vragenlijsten zijn ingevuld, maakt de gemeente Oosterhout, samen met instellingen en ondernemers een actieplan voor dit belangrijke onderwerp. 

Het onderzoek is nodig omdat de arbeidsmarkt voortdurend verandert. Om ervoor te zorgen dat we de juiste mensen op de juiste plek blijven hebben, is het nodig dat werknemers, maar ook de werkgevers en instellingen zich blijven aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Daarom is blijvende om-, bij- en herscholing nodig.

Personeelskrapte

Een goed voorbeeld van de veranderende arbeidsmarkt is de vrij onverwachte omslag van werkloosheid naar een tekort aan personeel. Tijdens en na de coronacrisis ging die ineens voor problemen zorgen. Nu zijn er meer vacatures dan beschikbare mensen. In veel sectoren is een groot tekort aan personeel, zoals in de zorg, het onderwijs, de kinderopvang, de techniek, de ICT en de bouw. Die tekorten hebben gevolgen voor iedereen. Flexibiliteit door scholing kan een oplossing hiervoor zijn.

Wethouder Guus Beenhakker:

"De tijd dat we van school kwamen en daarna nooit meer iets hoefden te leren is echt wel voorbij. Om bij te blijven moet iedereen kennis en vaardigheden op blijven doen zodat we kunnen meebewegen op de arbeidsmarkt. Dat hoeft niet per se op school, dat kan ook op het werk zelf. Hoe dan ook we vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om zichzelf te blijven ontwikkelen. Dat wil de gemeente graag ondersteunen. Het is belangrijk voor de mensen zelf, maar ook voor de bedrijven en instellingen waar ze werken."

Noodzaak

Een leven lang ontwikkelen is belangrijk, omdat:

  • werknemers kunnen doorgroeien naar andere banen, het geeft meer voldoening en werkplezier en het biedt mogelijkheden om de inkomenspositie te verbeteren.
  • technologie en innovatie steeds om andere vaardigheden vragen
  • het werkloosheid door veroudering van kennis en vaardigheden voorkomt
  • voor bedrijven en organisaties de beschikbaarheid van voldoende goed opgeleide en ervaren mensen belangrijk is
  • door een tekort aan goed geschoold personeel op alle niveaus in de arbeidsmarkt de kenniseconomie in gevaar komt.

Actieplan

Het onderzoek moet informatie geven voor de arbeidsmarkt van Oosterhout en omgeving. Dat is de basis voor een actieplan. Een actieplan voor onze werkenden, werkzoekenden en werkgevers. Onder andere werkgevers hebben een belangrijke rol bij scholing voor werkenden. Samen met de gemeente Oosterhout, onderwijsinstellingen en maatschappelijke instellingen maken ze plannen hoe zij de scholing in de toekomst zo goed mogelijk kunnen regelen. In dit actieplan zal aandacht worden besteed aan de scholing voor alle inwoners van Oosterhout.

Wereldwijd

De behoefte aan een leven lang ontwikkelen wordt vanzelfsprekend niet alleen in Oosterhout gevoeld. Private partijen besteden gezamenlijk rond de € 3,9 miljard aan permanente scholing. Dit zorgt voor versterking van het verdienvermogen van de Nederlandse economie.

Het kabinet wil de leer- en ontwikkelcultuur versterken om een goed werkende, toekomstbestendige arbeidsmarkt te krijgen. Nederland werkt dan ook met andere EU-landen samen aan de EU-skills Agenda. Juist voor mensen die minder scholing hebben gevolgd maar wel veel geleerd hebben op de werkvloer, kan het zichtbaar maken van hun leer- en werkervaring in een skills-paspoort bijdragen aan hun verdere ontwikkeling en de waardering van wat zij al kunnen.