Lancering van een circulair ambachtsnetwerk in Oosterhout

Oosterhout wil een duurzame en circulaire gemeente zijn, waarbij zuinig wordt omgegaan met grondstoffen. Om een extra stap te zetten richting die ambitie, lanceert de gemeente Oosterhout een circulair ambachtsnetwerk in Oosterhout. Waarbij de gemeente, ondernemers, maatschappelijke organisaties, onderwijs en inwoners samen de handen in elkaar slaan om een menswaardige en circulaire economie in Oosterhout en in de regio te realiseren. 

Het netwerk werkt samen aan het verminderen van afvalstromen en het realiseren van product- en materiaalhergebruik. Functies zoals de milieustraat, de kringloopwinkel en reparatiewerkplaatsen vormen een belangrijke rol in dit netwerk. Dit allemaal om producten een langer leven te geven.

 

Duurzame en sociale doelen

Oosterhout wil tegen 2030 de CO2-uitstoot met 50% verminderen en het restafval per persoon terugbrengen naar 50 kg. Een circulair ambachtsnetwerkdraagt bij aan het realiseren van deze doelen. Het circulair ambachtsnetwerk in Oosterhout richt zich op vier belangrijke pijlers om de gestelde doelen te behalen:

  • Bewustwording: Mensen bewust maken van de noodzaak van een circulaire en menswaardige economie.

  • Kennis: Informatie geven over hoe een circulaire en menswaardige economie bereikt wordt.

  • Handelingsperspectief: Nieuwe initiatieven en samenwerkingen starten, die bijdragen aan een circulaire en menswaardige economie.

  • Onderwijs: Kwetsbare groepen helpen en opleiden in circulariteit.

Wethouder afval en duurzaamheid Willem-Jan van der Zanden: “Door afval niet meer te zien als afval, werken we samen met verschillende partners in onze gemeente aan een duurzame toekomst. Oosterhout wil een gemeente zijn waar zuinig wordt omgegaan met grondstoffen, zonder hiervan de CO2-voetafdruk elders te leggen. Een gemeente met een circulaire economie waar mensen waardig ambachtelijk werk hebben.”

 

Eerste stap is gezet

De eerste stap richting een circulair ambachtsnetwerk in Oosterhout is gezet. De gemeente zamelt textiel in, MidZuid sorteert het en in een later stadium wordt dit in Oosterhout verkocht. Oosterhout SDG Lokaal (OSDGL) neemt de rol als regiepartner op zich. Zij werft nieuwe partners, organiseert en faciliteert bijeenkomsten en activiteiten voor inwoners en ondernemers.

 

Inspiratie in Schijndel

Onlangs brachten verschillende ambtenaren van de gemeente Oosterhout en wethouder Willem-Jan van der Zanden samen met MidZuid een bezoek aan het textielsorteercentrum in Schijndel. “Het is mooi en goed om te zien dat andere gemeentes onze ambitie delen. Het is belangrijk van elkaar te leren en kennis te delen. Alleen samen maken we het verschil. Oosterhout meer voor elkaar”,  aldus wethouder van der Zanden.