Nieuwsberichten
Aanwijzingsprocedure lokale media Van 4 januari tot uiterlijk 4 juli 2024 kunnen geïnteresseerde partijen een aanvraag indienen bij het Commissariaat voor de Media

In de gemeente Oosterhout is de ORTS de lokale omroep. Elke vijf jaar wijst het Commissariaat voor de Media een lokale omroep aan. Per 4 januari 2025 vervalt de vijfjarige aanwijzing voor de ORTS. Op 4 januari 2024 heeft het Commissariaat voor de Media de nieuwe aanwijzingsprocedure opengesteld. Van 4 januari tot uiterlijk 4 juli 2024 kunnen geïnteresseerde partijen een aanvraag indienen bij het Commissariaat voor de Media. Meer informatie over deze procedure en de wettelijke voorwaarden vindt u op de website van het Commissariaat voor de Media.

De gemeenteraad adviseert het Commissariaat

Het aanwijzen van de lokale omroep is een bevoegdheid van het Commissariaat. De gemeenteraad adviseert het Commissariaat. De gemeenteraad geeft advies over de vraag of aanvragers voldoen aan de wettelijke voorwaarden.

Als meerdere aanvragen zijn ingediend die voldoen aan de wettelijke voorwaarden, moet het college van burgemeester en wethouders het samengaan van de aanvragers bevorderen. Als dit niet leidt tot één gezamenlijke aanvraag, dan geeft de gemeenteraad een voorkeursadvies aan het Commissariaat voor de Media. In dit voorkeursadvies geeft de gemeenteraad aan welke aanvrager de raad het meest geschikt vindt om de functie van lokale omroep voor onze gemeente in de komende vijf jaar uit te oefenen. Het voorkeursadvies baseert de raad op de criteria uit de Beleidskaders lokale omroep (2019). Deze kaders gelden ook voor een eventuele subsidieaanvraag.