Wateroverlast waar kan u terecht

Bij periodes met flinke regen kan het zijn dat niet alle regen snel genoeg in de grond zakt. Dit zorgt voor een stijging van de grondwaterstand. Dit kan de oorzaak zijn dat er bij een aantal inwoners grondwater in hun kelder of kruipruimte komt, vooral op de locaties met kleigrond. Het KNMI verwacht door klimaatverandering meer periodes met extreme regen. Helaas is er op dit moment weinig te doen aan zo'n tijdelijke hoge grondwaterstand. Het grondwater moet vanzelf weer zakken. De gemeente is alleen verantwoordelijk voor het beheer van grondwater in openbare gebieden.

Wateroverlast waar kunt u terecht?

Bent u eigenaar van een woning? Volgens de Waterwet bent u zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van overtollig grondwater en het waterdicht maken van de kelder. Als u een woning huurt, dan kan u hiervoor terecht bij uw verhuurder. Heeft u grondwater aangetroffen in uw kelder en weet u niet wat de oorzaak hiervan is? Meld dit dan bij de gemeente https://mijn-melding.nl/oosterhout/viewer.php

Tips om wateroverlast te voorkomen of water af te voeren

Kijkt u voor tips op de website van Stichting Rioned www.riool.info./vocht-in-huis en onze website op https://www.oosterhout.nl/inwoners/wonen-leven/waterloket/problemen/grondwateroverlast.