De afgelopen weken heeft het veel geregend. Door regenval trekt regenwater de bodem in. Daarmee wordt het grondwater aangevuld. Het grondwaterpeil wordt normaliter op peil gehouden doordat grondwater naar sloten of vijvers afstroomt. Hiermee wordt overtollig grondwater afgevoerd. Zo houden we samen met het Waterschap, Oosterhout en de kerkdorpen droog.

Het grondwater stroomt echter vrij langzaam (zeker in kleigebieden) naar deze sloten. Door de langdurige regenval kan de grote hoeveelheid water dat nu de grond in trekt niet snel genoeg worden afgevoerd. Hierdoor stijgt het grondwater en komt het in de kruipruimtes te staan. Dit is meestal van tijdelijke aard. Als er droger weer komt zal het grondwater weer zakken.

In de winterperiode is het grondwaterpeil altijd hoger dan in de zomer door de grotere regenhoeveelheid in de herfst en winter. Door de langdurige regenval is dat nu meer dan normaal in de maand januari. Er is helaas weinig tegen te doen. Heel Nederland heeft momenteel te maken met veel regen.

Op zich kan water in de kruipruimte geen kwaad, mits:

  • er een betonnen vloer in de woning aanwezig is,
  • bewoners zelf geen elektra in de kruipruimte hebben aangebracht.

Kijk voor meer informatie op de website van Brabantse Delta