Publicatiedatum:
donderdag 24 november 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningBEKENDMAKING Keiweg 151

 

Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout maakt het volgende bekend:

 

BUITEN BEHANDELING STELLEN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Bij het college burgemeester en wethouders is de volgende omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld in de periode van 11 t/m 17 november 2022:

 

Voor:

Publicatiedatum 24 november 2022 Het plaatsen van een dakopbouw, Keiweg 151

Locatie:

Keiweg 151, 4902 PD Oosterhout

Referentie:

363561

Datum:

15 november 2022

 

Wilt u een inhoudelijke toelichting op plannen dan kunt u deze digitaal opvragen bij Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via het contactformulier https://www.oosterhout.nl/contact-1/contactformulier. Gelieve het referentienummer hierbij te vermelden.

 

Bezwaar

Belanghebbenden die door deze beschikking rechtstreeks in hun belangen worden getroffen kunnen daartegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaren indienen en wel binnen zes weken na verzending van het betrokken besluit aan de aanvrager/aanvraagster.

 

Voor nadere informatie omtrent de datum van verzending van het betrokken besluit kunt u terecht bij Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (tel. 14 0162), gelieve het referentienummer bij de hand te houden. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college burgemeester en wethouders, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout.

 

Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De vergunning blijft in werking totdat op het verzoek is beslist.

 

Publicatie en rechtsmiddelen

Wij publiceren het besluit in Weekblad Oosterhout.

Bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar op onze website https://www.oosterhout.nl/nieuws/bekendmakingen of direct via website https://www.overheid.nl/aankondigingen-over-uw-buurt

 

Oosterhout, 24 november 2022

De burgemeester voornoemd

 

Terug naar het overzicht