Publicatiedatum:
donderdag 24 november 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningBEKENDMAKING Leijsendwarsstraat

 

Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout maakt het volgende bekend:

 

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

 

Bij het college burgemeester en wethouders is de aanvraag voor onderstaande omgevingsvergunning ingediend:

 

Voor:

Publicatiedatum 24 november 2022 Het plaatsen van een schuilstal, Leijsendwarsstraat ong. nr. 10

Locatie:

Leijsendwarsstraat ong. nr. 10, 4901 PG Oosterhout

Referentie:

1000124

Ingediend d.d.:

8 november 2022

 

Wilt u een inhoudelijke toelichting op plannen dan kunt u deze digitaal opvragen bij Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via het contactformulier https://www.oosterhout.nl/contact-1/contactformulier. Gelieve het referentienummer hierbij te vermelden.

 

Tegen de hierboven vermelde ingediende aanvragen kunt u in dit stadium geen zienswijzen of bezwaar indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college burgemeester en wethouders het voornemen heeft om medewerking te verlenen dan wel een beslissing op de aanvraag heeft genomen. Deze (ontwerp)besluiten zullen dan op de gebruikelijke wijze in dit blad worden gepubliceerd.

 

Publicatie en rechtsmiddelen

 

Wij publiceren de aanvragen in Weekblad Oosterhout.

Bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar op onze website https://www.oosterhout.nl/nieuws/bekendmakingen of direct via website https://www.overheid.nl/aankondigingen-over-uw-buurt

 

Oosterhout, 24 november 2022

De burgemeester voornoemd

 

Terug naar het overzicht