Publicatiedatum:
donderdag 24 november 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningBEKENDMAKING Leijsenhoek 46

 

Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout maakt het volgende bekend:

 

RECTIFICATIE OMGEVINGSVERGUNNING

 

Door het college burgemeester en wethouders is de onderstaande aanvraag omgevingsvergunning gerectificeerd in de periodevan 11 t/m 17 november 2022:

 

Voor:

Publicatiedatum 24 november 2022 Het splitsen van het perceel, Leijsenhoek 46

Locatie:

Leijsenhoek 46, 4901 EV Oosterhout

Referentie:

363553

Verleend d.d.:

10 november 2022

Reden rectificatie:

Is dubbel gepubliceerd, het besluit verlening is niet van toepassing, alleen besluit buiten behandeling.

Wilt u een inhoudelijke toelichting op plannen dan kunt u deze digitaal opvragen bij Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via het contactformulier https://www.oosterhout.nl/contact-1/contactformulier. Gelieve het referentienummer hierbij te vermelden.

Bezwaar

Belanghebbenden die door deze beschikking rechtstreeks in hun belangen worden getroffen kunnen daartegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaren indienen en wel binnen zes weken na verzending van het betrokken besluit aan de aanvrager/aanvraagster.

Voor nadere informatie omtrent de datum van verzending van het betrokken besluit kunt u terecht bij Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (tel. 14 0162), gelieve het referentienummer bij de hand te houden. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college burgemeester en wethouders, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout.

Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De vergunning blijft in werking totdat op het verzoek is beslist.

Publicatie en rechtsmiddelen

Wij publiceren het besluit in Weekblad Oosterhout.

Bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar op onze website https://www.oosterhout.nl/nieuws/bekendmakingen of direct via website https://www.overheid.nl/aankondigingen-over-uw-buurt

 

Oosterhout, 24 november 2022

De burgemeester voornoemd.

Terug naar het overzicht