Publicatiedatum:
vrijdag 6 mei 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkingBesluit van de burgemeester van Oosterhout van 5 april 2022 tot vaststelling van het ‘Aanwijzingsbesluit Wet op de Kanssspelen’

De Burgemeester van gemeente Oosterhout;

 

Gelet op:

 • -

  De artikelen 5:11 tot en met 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht,

 • -

  Dat kansspelen worden gereguleerd door de Wet op de Kansspelen (hierna: Wok),

 • -

  Artikel 34, tweede lid van de WOK,

 • -

  Dat in de WOK onder meer bepalingen opgenomen zijn over kansspelautomaten,

 • -

  Het toezicht en handhaving op de illegale kansspelautomaten mede is ondergebracht bij de gemeente,

 • -

  De kansspelautomaten onderworpen zijn aan een vergunningplicht en de burgemeester het bevoegde bestuursorgaan t.a.v. vergunningverlening, toezicht en handhaving is,

Besluit:

 • -

  De buitengewoon opsporingsambtenaren domein I, waaronder de Alcoholwet-inspecteurs, werkzaam voor of ingehuurd door de gemeente Oosterhout aan te wijzen als toezichthouder en als zodanig te belasten met het toezicht op de naleving van de bepalingen in de Wet op de Kansspelen.

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld op 5 april 2022

Burgemeester

M. Buijs

Terug naar het overzicht