Publicatiedatum:
donderdag 21 juli 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout van 12 juli 2022 tot "Aanwijzing tot (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand van de heer A.P.J. Krijnen"

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout;

 

Gelet op artikel 16, eerste, tweede en derde lid van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

BESLUITEN

Met ingang van 1 juli 2022 gedurende het dienstverband met de gemeente Oosterhout aan te wijzen tot:

  • a)

    onbezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand;

  • b)

    bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand,

de heer A.P.J. Krijnen.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 juli 2022.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT,

burgemeester,

secretaris,

Terug naar het overzicht