Publicatiedatum:
maandag 13 juni 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout van 20 december 2016 tot intrekking van de 'Beleidsregels kinderopvang sociaal-medische indicatie gemeente Oosterhout'

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout,

 

gelet op de uitkomsten van een in 2015 opgezette pilot, gericht op de vraag of er in Oosterhout kinderopvang als individuele voorziening in het kader van de Jeugdwet zou kunnen worden ingezet,

besluit

de ‘Beleidsregels kinderopvang sociaal-medische indicatie Gemeente Oosterhout’ per 1 januari 2017 in te trekken.

 

Aldus vastgesteld op 20 december 2016,

de burgemeester

de secretaris

Terug naar het overzicht